Kayseri Kitapları 

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu 23-25 Ekim 2003 Özet Kitabı / Kayseri Valiliği Çevre Koruma Vakfı

1. Ulusal Fotoğraf Yarışması / Hacılar Belediyesi

100 Soruda Ahiret Hayatı / Osman Oral

100 Soruda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hayatı (Siyer) / Koçer, Galip

12 Eylül Zindanlarında Ülkücü Olmak / Mehmet Kürşat

12. Ulusal Finans Sempozyumu 22-25 Ekim 2008 Bildiriler Kitabı / Ed. Şaban Uzay...[ve öte.]

1243 Kayseri / Uğur Becerikli

14. Yüzyılda Bir Türk Dehası Kadı Burhaneddin / Kemal Demirel

1484 (Hicri 888) Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir Defteri / Mehmet İnbaşı

1500 (Hicri 906) Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir Defteri / Mehmet İnbaşı

1570 (Hicri 976) Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir Defteri / Mehmet İnbaşı

17. Yüzyıl Kayseri Avarız ve Cizye Defterleri / Mehmet İnbaşı

1844 - 1875 Yılları Arasında İncesu / Haz. Hüseyin Cömert

1844 ve 1872 Kayıtlarında Persenk (Kapıkaya) / Yaşar Elden

1892-1893 Ermeni Yafta Olayları (Merzifon-Yozgat-Kayseri) / Ahmet Kolbaşı

19. Yüzyılda Bektaşilik / Yılmaz Soyyer

19. Yüzyılda Kayseri / Hüseyin Cömert

19. Yüzyılda Talas / Hüseyin Cömert

1915 Çanakkale Savaşları ve Türk - Dünya Tarihindeki Yeri / Süleyman Kocabaş

1925'den Günümüze İncesuspor / Hasan Çiftçi

1961 Ramazan Armağanı / Ö. Nasuhi Bilmen...[ve öte.]

1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu 27-28 Mart 2008 Bildiriler / Erciyes Üniversitesi

1981-1982 Voleybol Yıllığı / Haz. Alim Gerçel

1990'lı Yıllardan Günümüze Ne Değişti? Neler Değişmedi? (Köşe Yazıları) / Yaşar Elden

1997 Köy Envanteri: 38 Kayseri / Devlet İstatistik Enstitüsü

2000 Genel Nüfus Sayımı : Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri / Devlet İstatistik Enstitüsü

2000'e Girerken Olaylarla Türkiye'nin Çıkmazları 1998-1999 / Süleyman Kocabaş

2002 Yılı Yatırım Programında Kayseri Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı / Rüya Köksoy

21. YY.'da Arabuluculuk Mediasyon / Deniz Kite

27 Mayıs 1960 Darbesine Giden Yolda Yeşilhisar-Kayseri Olayları / Süleyman Kocabaş

29 Mayıs 1876 Darbesinin İçyüzü Sultan Abdülaziz Nasıl Devrildi? / Süleyman Kocabaş

3 Kasım 1996 Susurluk Abdullah Çatlı Kimdir? / Hakantürk

31 Mart Olayı'nın İç Yüzü : II. Abdülhamid Nasıl Devrildi? / Süleyman Kocabaş

38 Kayseri Yazıları / Mustafa Işık

40. Yılına Doğru Kayseri Sanayi Odası / Haz. Kadir Dayıoğlu

400. Anma Yılı Mimar Sinan Semineri / Çankaya Belediyesi

4733-4207 Sayılı Kanunların Uygulama Kitapçığı

4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun / Kayseri Ticaret Odası

50. Yılında Kayseri Şeker Fabrikası / Kayseri Şeker Fabrikası

512. Akşam / Tuğba Şahin

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Sigorta Acenteliği / Mete Taştan

75. Yıl Armağanı / Erciyes Üniversitesi

8. İzmir Fuarında Kayseri

800 Soru'da Temel Dini Bilgiler / Galip Koçer

A. Hamdi Akseki Hayatı, Eserleri ve Tesiri / Veli Ertan

A. Vehbi Ecer'in Hayatı ve İslam Tarihi Çalışmaları / Haz. Mehmet Metin

Abdüllatif Bağdadi / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Acı Bir Kuş / Zeynep Uzunbay

Acılar Nerede Başlar / Ümit Fehmi Sorgunlu

Acıların Kadını / Gülseren Kendirli

Acze Düştü Gönül / Mehmet Ali Gül

Açık Oturum : Kapadokya Turizm Sorunları I / Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar Ansiklopedisi / Vedat Ali Tok

Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü / Sevim Yörük, Yaşar Yörük

Açıklamalı Şairler ve Yazarlar Sözlüğü / Halil Özdaş

Adalara Vapur / Metin Kaçan

Adı Vardı / Kemal Şahin

Adım Hüzün Soyadım Ölüm / Serpil Sancak

Adını Kayseri'den Alanlar / İsmail İçer

Adresini Arayan Fotoğraflar / Alişan Satılmış

Afşar Ağıtları / Emir Kalkan

Afşar Elimiz ve Dadaloğlu / Mehmet Paşabeyoğlu

Ağaçlar / Melikgazi Belediyesi

Ağır Bir Ölümdür Yaşamak / Nurkal Kumsuz

Ağırnaslı Sinan / Ağırnas Belediyesi

Ağırnaslı Sinan / Yay.Haz. Muhsin İlyas Subaşı

Ağladı Yüreğim / Şakir Susuz

Ağlamanın Ardından / Şeyhmus Çiçek

Ağustos Yazdan Sayılmaz / Emin Akdamar

Ahi Emir Ahmed / Merih Baran

Ahilik : Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli / Ekrem Dönek

Ahilik Teşkilatından Günümüz İşletmelerine İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı / Mahmut Özdevecioğlu

Ahilik Uluslararası Sempozyumu : Kalite Merkezli Bir Yaşam Bildiri Kitabı / Ed. Ali Çavuşoğlu

Ahir Zaman Rubaileri / Bekir Oğuzbaşaran

Ahiret İnancı / Ahmed Selim

Ahmet Rıf'at Devhatü'n-Nukaba / Haz. Hasan Yüksel, M. Fatih Köksal

Ahsen / Rifat Kaya

Ahtapot / Muhsin İlyas Subaşı

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma / Ed. Şükrü Akdoğan

Aile Şirketlerinde Yönetim, Kurumsallaşma ve Halka Açılma Paneli -3 / İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kayseri Ticaret Odası

Akıntıya Karşı Aykırı Düşünceler / İbrahim Berksoy

Akil Koyuncu : Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri / Mustafa Kahya

Akkışla / Haz. Ahmet Uğur

Akkışla II / Ahmet Uğur

Akkışla ve Yöresi Ağızları / Abdullah Çağrı Elgün

Aksakal Hoca / İsmail Güleç

Akşam Olmasın... / Rahmi Nalbantoğlu

Alaaddin Keykubat (1220-1237) Devrine Ait Necmeddin Daye'nin Siyasetnamesi / Haz. Şefaattin Severcan

Alaattin Oben Tabloları / Alaattin Oben

Aldı Sözü Anadolu / Mehmet Önder

Alevi Kültürü ve Edebiyatı / Haz. Gülhanım Toptaş

Alış Veriş Kitabı / Darendeli Müderris Hamza Efendi, Darendeli Müderris Hamza Efendi  ; Haz. Vedat Ali Tok

Ali Rıza Karabulut : Hayatı ve Eserleri İlim Hayatımızdaki Yeri ve Önemi / Haz. Zeynep Atasoy

Allah Dostlarından Mavi Boncuklu Cemil Baba / Veli Altınkaya

Alman Belgeleri Ermeni Soykırımı 1915/1916 / Wolfgang Gust, Wolfgang Gust ; Çev. Zekiye Hasançebi, A. Takcan

Alman Kapanı : Almanya'nın Nasıl Sömürgesi ve Eyaleti Yapılacaktık? (1883-1918) / Süleyman Kocabaş

Almanak 2005 Ekonomi / Kayseri Ticaret Odası

Alo Ben Kenan Evren / İlter Sağırsoy

Amir Hükmüne Rağmen / Ali Rıza Navruz

Anadolu Ağıtları / Ahmet Şükrü Esen

Anadolu Anası / Yusuf Değirmenci

Anadolu Ezgisi / Alemdar Yalçın

Anadolu Fetih Destanları / Mehmet Önder

Anadolu Halk Kültüründe İnanç Motifleri / Nedim Şahhüseyinoğlu

Anadolu Hececileri 1 / Ömer Albayrak...[ve öte.]

Anadolu Hececileri 2 / Erkan Ayrancı...[ve öte.]

Anadolu Hececileri 3 / Ömer Albayrak...[ve öte.]

Anadolu Hececileri 4 / Abdurrahim Karakoç...[ve öte.]

Anadolu Hececileri 5 / Ömer Albayrak...[ve öte.]

Anadolu İnançları / İsmet Zeki Eyuboğlu

Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde / Haz. M. Baha Tanman

Anadolu Şiir Antolojisi 2 / Haz. Sabit İnce

Anadolu Şiir Antolojisi 3 / Haz. Sabit İnce

Anadolu Şiir Antolojisi 4 / Haz. Sabit İnce

Anadolu Türk Aşiretleri / İsmail Bozkurt

Anadolu Türküleri / Ahmet Şükrü Esen

Anadolu Yollarında / Tufan Doğan Avşargil

Anadolu'da Asur Ticaret Kolonileri Devri / Hasan Ali Şahin

Anadolu'dan Esintiler / Ayşe Zeynep Şahin

Anadolu'nun Sesi / Ahmet Asma

Anadolulu Hemşehrilerimiz Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe / Gazanfer İbar

Anasam Şiir Antolojisi 1 / Haz. Sabit İnce

Anatolia's Prologue Kultepe Kanesh Karum: Assyrians in Istanbul = Anadolu'nun Önsözü Kültepe Kaniş-Karumu: Asurlular İstanbul'da / Ed. Fikri Kulakoğlu, Selmin Kangal

Anatomi / Erdoğan Unur, Erdoğan Unur ; Harun Ülger, Nihat Ekinci

Anı Ağacı / Ömer Sönmez

Anılar ve Olgular / Nail Başel

Anılarda Son Ermeni / Abdullah Ayata

Anılarımda Kayseri 1957-2000 / Asım Yahyabeyoğlu

Anıların Çığlığı / Abdullah Akay

Anımsamalar 2002 / Nilay Karakaya

Ankara Kültepe Tabletleri I

Ankara Kültepe Tabletleri II

Ankara Kültepe Tabletleri V : The Archive of Kuliya, son of Ali-abum / Klass R. Veenhof, Klass R. Veenhof

Ankaralı Hekim Nidai : Genc-i Esrar-ı Ma'ni (İnceleme-Metin) / Haz. Nuran Yılmaz

Annemin Krizleri & Kızımın Riskleri / Ferziye Küçük, Ayşe Küçük Yılmaz

Antik Çağ İkonografisinde Erciyes / Oğuz Güler

Ara Dönem / Turan Koç

Arapça Ders Notları : Avamil ve İzhar

Arasat / Alişan Satılmış

Arayışlar / Erdoğan Altınkaynak

Ardında Dev Eserler Bırakan Mimar Sinan / Devrim Altay

Arifzade Asım ve Divançesi / Bekir Çınar

Armağan / Mehmet Büber

Armanians in the Ottoman Society / Ed. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

Armanians in the Ottoman Society / Ed. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi / Ahmed Akgündüz

Asaf Halat Çelebi / Mustafa Miyasoğlu

Aslan Kayserilim / H. Recep Çalkaner

Aslan Kayserilim 2 / H. Recep Çalkaner

Aslan Kayserilim 3 / H. Recep Çalkaner

Aslan Kayserilim 4 / H. Recep Çalkaner

Aslan Kayserilim 5 / H. Recep Çalkaner

Asr Suresinden Tavsiyeler / Selahaddin Kip

Asya Kurdu / Süleyman Yücel

Aşık Edebiyatı Araştırmaları / Bayram Durbilmez

Aşık Emin Bağcı'nın Şiirleri / Emin Bağcı, Emin Bağcı

Aşık Garip / Eflatun Cem Güney

Aşık Işık Hayatı ve Şiirleri / Ahmet Özerdem

Aşık Meydani : Hayatı-Sanatı-Şiirlerinden Örnekler / Bayram Durbilmez

Aşık Meydani : Hayatı-Sanatı-Şiirlerinden Örnekler / Bayram Durbilmez

Aşık Ömer Divanı / Naci Kasım

Aşık Seyrani / Hasan Avni Yüksel

Aşık Seyrani Bibliyografyası / Haz. Hasan Avni Yüksel, Kadir Özdamarlar

Aşık Uryani / Rasim Deniz

Aşk Başlamadan Güzeldir / Emel Demirezen

Aşk Prensesleri de Öldürür / Muhsin İlyas Subaşı

Aşkım Toprakta / Emel Demirezen

Aşkın Acı Hatırası / Necmettin Singil

Aşkın Ateşi / Sabit İnce

Aşkın Çarmıhında Can... / Emel Demirezen

Aşkın Narı / Aşık Haddadi / İbrahim Budak

Aşkın Urbam Oldu / Hüseyin Elmaağaç

Aşkınla Düştüm Dile / Mustafa Ünal

Aşkistan Rubailer / Muhsin İlyas Subaşı

Aşkta Yanan Dede / Muhsin İlyas Subaşı

Atatürk Dönemi 1923-1938 : Partileşme Süreci, Ekonomi ve Dış Politika, Otoriter Yönetim, Önemli Olaylar, Atatürk'ün Ölümü / Süleyman Kocabaş

Atatürk Evi ve Müzesi / Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (Öğrenci Ders Notları) / Haz. Kemal Göde

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / Yay. Haz. Ayhan Öztürk

Atatürk Kayseri'de / Ömer Çelebi

Atatürk ve İnkılaplar Dönemi 1923-1938 / Süleyman Kocabaş

Atatürk'ten Bugüne Bilinmeyen Yönleriyle Türk Hristiyanların Patrikhanesi / Süleyman Yeşilyurt

Atatürk'ün Kültür Politikasında Akılcı Yön / Vehbi Ecer

Atatürk'ün Yurt Gezileri / Mehmet Önder

Ateşten Köz Almak / Adnan Büyükbaş

Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı (FP6) Tanıtım Kılavuzu / Erciyes Üniversitesi

Avrupa Birliği ve Türkiye / Şevki Çobanoğlu

Avrupa Türkiye'sinin Kaybı ve Balkanlarda Panislavizm / Süleyman Kocabaş

Avrupa'da Türk Rüzgarı / Kenan Gündoğ

Avrupa'daki Çocuklarımız İçin Türk Tarihi / Haz. Hamza Eravşar

Avrupa'daki Çocuklarımız İçin Türkçe 2 / Haz. Hamza Eravşar

Avşar Türkmenleri / Adnan Menderes Kaya

Avşarlar ve Avşar Düğünü Belgeseli / Haz. Memduh Yağmur

Avşarlar ve Dadaloğlu / Ahmet Z. Özdemir

Avşarların Tarihçesi ve Avşar Ağıtları / Sema Önder

Ay Doğacak Şafakta / Ahmet Sıvacı

Ay Kapımda İçerde / Adnan Büyükbaş

Ay Soloları / Betül Tarıman

Ay Soyundu Geceye / Hikmet Saadet Çakıcı

Ay Şarkısı / Gürsel Korat

Aydınlığın Gözleri / Muhsin İlyas Subaşı

Aydınlık ve Karanlık / Yahya Kemal Akansu

Aydınlıkta / Aydınlıkevler Lisesi

Aydınlıkta Atatürk / Aydınlıkevler Lisesi

Aydınlıkta Mehmed Akif Ersoy 1873-1936 / Aydınlıkevler Lisesi

Ayetler / Arif Nihad Asya

Ayetler Işığında Hadis / Osman Çamur

Ayhan Songar'ın Kayseri Konferansları / Haz. Tahir Özakkaş

Ayna ve Suret / A. Vahap Akbaş

Aynalı Çarşı / Mustafa Yaralı

Aynanın Arka Yüzü / Betül Övünç

Ayşepınar / Bayram Açıkgöz

Aziz Mahmud Hüdayi Arapça ve Türkçe Tarikatname / Nevzat Özkan

Babacığım Benimle Kitap Okur musun? / Mustafa Özarslan

Bağımsız ve Düzenleyici Üst Kurullar / Ali Kaya

Bağış ve Yardımların Vergi Matrahından İndirilmesi, Serbest Bölgeler, Kayıt Dışı Ekonomi / Ali Erdal

Bağışlasın Beni Sapan Taşları / Alişan Satılmış

Bahar Güneşi / Ayşe Konur

Baharı Andırır Gözlerin / Duran Tamer

Bakan ve Kraliçe / Ali Aslım

Bakış Mektubu / Halil Soyuer

Baki Kalan / Bülent Arınç

Bal Gözlüm / Hacı Kısır

Balarılarından Pırıltılar / Hüseyin Köroğlu

Balkan Yarımadasında Türk Kavimleri / V. A. Moşkov

Barilviyye Mezhebi / A. Vehbi Ecer

Basında Kayseri Ülkü Ocakları / Haz. Yıldıray Çiçek

Başarı Sevmekle Başlar / S. Burhanettin Akbaş

Batan Güneş Sen miydin? / Bedriye Aksoy

Batı İslam'ı Tanıdıkça / Muhsin İlyas Subaşı

Batı Türk'ü Tanıdıkça / Muhsin İlyas Subaşı

Batı'daki Mevlana / Muhsin İlyas Subaşı

Batıya Göçün Sanatsal Evreleri / Doğan Kuban

Bayram Şiirleri Antolojisi / Nurkal Kumsuz

Bebeğim ve Ben (Anne ve Bebek Bakımı El Kitabı) / M. Adnan Öztürk

Beethoven'de Aydınlığa Uyanmak / Osman Türkay

Belagat-ı Lisan-ı Osmani / Ahmed Hamdi, Ahmed Hamdi; Haz. Atabey Kılıç

Belgeli Yaşam / Ali Erdal

Belki Bir Gün Dönerim / Kostas E. Tsolakidis; Çev. Berin Myisli

Ben Anadoluyum / Zeynep Şahin

Ben Bu Aşka Bir Nokta Koymadım / Emel Demirezen

Ben Kendimi Düşünemem / Mahmut Aslan

Ben Kimim / Şükrü Erciyeslioğlu,

Ben Onurumu Çiğnetmem / Muhsin İlyas Subaşı

Ben Türkistan Kızıyım / Nurala Göktürk

Bende'sin / Osman Çamur

Benden Bana Mektuplar / Ali Rıza Navruz

Bengisu / İsmail Şimşek

Benim Çocuk Kötü Çıktı / Muzaffer Koçer

Benim Dünyam / Mehmet Hasoğlu

Benim Gibi Bir Çiçek / Tahsin Fidan

Benim Şarkılarım / Doğan Ümit Aksel

Berceste Yazıları / Mustafa Güneş

Beslenme Kültürümüz / Ayşe Baysal

Besmele'nin Önemi ve Sırları / Mustafa Özdemir

Beş Bin Yıllık Sevgi Kayseri / Adnan Ataç, Şermin Ataç

Beş Şehir / Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar

Bet Beniz Arasında / Ali Rıza Navruz

Betül Övünç Hayatı, Sanatı ve Eserleri / Haz. Gizem Nergiz

Beyaz Ağıt / Mehtap Güler

Beyaz Çığlık / Osman Selim Kocahanoğlu

Beyaz Gül (Canım Kayseri'm) / Bünyamin Doğan

Beyhude Visal / Bahri Yağmur

Beyt-ül Ahzan / Mustafa İbakorkmaz

Bid'atler ve Hurafeler / Halil Sevgin

Bildiri Özetleri 11-13 Mart 1982 / Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri

Bin Deryada Bir Damla / Solmaz Akalın

Binbir Cuma / Ali Aslım

Bindallı Yazılar / İsmail Özmel

Bir Adım Hüzün Benim / Adnan Büyükbaş

Bir Ağustos Hikayesi / Bekir Kaya

Bir Ahi Dostu : Franz Taeschner Hayatı ve Eserleri / Zehra Odabaşı

Bir Alem / A. Hamza Turabi

Bir Avuç Ateş / Hasan Nail Canat

Bir Başarı Hikayesi / Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş

Bir Bekleme Zamanı / Nurkal Kumsuz

Bir Borsacının Anıları / Bekir Bektur

Bir Bozkurt'un Kükreyişi / Halil Severcan

Bir Çay Daha Lütfen / Katharine Branning; Çev. Ali Çavuşoğlu

Bir Çift Kanadın Peşinde / Ed. Oya Ayman, Hilary Welch

Bir Çift Siyah Göz / Yıldıray Cengiz

Bir Demet Akşam / Aydemir Doğan

Bir Demet Dua / İbrahim Şahin

Bir Doğum Kıyısı; Yumurtalık : Adana / Devrim Barçak; Serkan Yılmaz

Bir Farklılığın Hikayesi : Hayırseverlerimiz / Kayseri Ticaret Odası

Bir Gönül Medeniyeti / Mustafa Miyasoğlu, Mustafa Miyasoğlu

Bir Gri Gökkuşağı / Adnan Büyükbaş

Bir Gül Çocuk / Abdülkadir Budak

Bir Günde Dört Mevsim / Sergül Vural

Bir Güzel İnsan Portresi / Metin Tokdenir

Bir Hayat Hikayesi Mehmet Kemal Dedeman / Derl. Zeynep Avcı

Bir Hoş Sada / Necati Solmaz

Bir Hüzünlük Karanfil / Fatih Bacak

Bir Kent Bir Kütüphane : Atatürk İl Halk Kütüphanesi / Ahmet Gürlek

Bir Kuşağın Dramı 1960-1980 / Süleyman Kocabaş

Bir Küçük Osmancık Vardı / Hasan Nail Canat

Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan / Suphi Saatçi

Bir Ömrün Sonunda / Aşık Meydani

Bir Ömür Sevgi / Cengiz Polat

Bir Semenderin Günlüğü / Mümin Salt

Bir Sevdadır Erciyes : Erciyes Şiirleri / Haz. Yusuf Akdamar, Mehmet Çelebi

Bir Tutam Sevgi Mirası / İbrahim Buz

Bir Tür Çiçek Nilüfer Sevgiyi Anlatan / Murat Akalın

Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu / Metin Hülagü

Bir Uzun Türkü / Fazlı Yalçın

Bir Yeşil Vardı / Okan Gökhan

Bir Yol Arıyorum / Nurkal Kumsuz

Bir Yudum Sevgi / Gül Karaca

Bir Yudum Sevgi Bir Yudum Hasret Şiirleri / Gülhayat Budak

Bir Yumurtanın Tarihçesi / Üstün Dökmen

Bir Zamanlar Kayseri 1 / Ali Aslım

Bir Zamanlar Kayseri-2 / Ali Aslım

Bir'an Geriye Dönebilsem / Yüksel Çilsalar

Birinci Dünya Harbi Başlangıcında 3. Ordu Sarıkamış Çevirme Manevrası ve Meydan Muharebesi / Şerif Köprülü

Birinci Tomarza Sempozyumu 19-22 Haziran 2008 / Yay. Haz. Abdulkadir Yuvalı, Erhan Yoska, Yaşar Elden

Birisi Var / Doğan Ümit Aksel

Birlikte Ayrılmak / Mustafa Özer

Bitlisli İdris / Mehmet Bayrakdar

Bitmedi Kavgamız Kör Nefsimizle / Mustafa Acar

Bizim Çatlı / Lütfü Yıldız

Bizim İller 2 / İsmail Deniz

Bizim Köy / Cahit Beğenç

Bizim Köy Büyükkışla / Ali Rıza Karahan

Bizim Yolumuz / Şevki Çobanoğlu

Boks Hakemliği / Garip Erkuyumcu

Bolulu Aşık Dertli Divanı (1772-1845) Hayatı ve Şiirleri / Haşim Nezihi Okay

Borç Tuzağı ve Ekonomik Sömürü Odakları / Şevki Çobanoğlu

Bostanül Mü'minin Müminlerin Bostanı : Gülzari Salıhin Salihlerin Gülzari / Osman Çapacıoğlu

Bozcalı Aşık Yaşar'ın Hayatı ve Şiirleri

Bozok Yaylasından Erciyes'e / Fazlı Yılmaz

Bu Bir Rahmettir / Sultan Açıkgöz

Bu Şehrin Hikayesi / Muhsin İlyas Subaşı

Bu Şehrin Işıkları / Nurkal Kumsuz

Bu Taraf Anadolu / Emir Kalkan

Bu Yar Bizim Diyar / Yusuf Telci, Yusuf Telci

Bu Yüreğin Gözyaşları İlham Yağmuru / Mustafa (Aşık Gözübenli) Önder

Bu Yüreğin Ülkesinde / Muhsin İlyas Subaşı

Bulmaca Çözüm Rehberi / Cabbar Karataş

Buram Buram Kültür Kokan Türkiyem / Nedim Varol

Burçak Tarlasından Millet Meclisine / A. Gani Aşık,

Bünyan / Bünyan Belediyesi

Bünyan Çevresinde Jeomorfoloji Gözlemleri ve Bünyan Kasabası / Reşat İzbırak; Yay. Haz. Hazal Bengühan Akbaş

Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası / S. Burhanettin Akbaş

Bünyanlı Aşık Mustafa / S. Burhanettin Akbaş

Bütün Şiirler / İsmail Özmel

Bütün Yönleriyle Bedreddin / Necdet Kurdakul

Bütün Yönleriyle Develi I. Bilgi Şöleni 26-28 Ekim 2002 / Develi Belediyesi

Bütün Yönleriyle Seyrani / Develili Aşık Ali Çatak

Büyük Türk Alimi Maturidi / Ahmet Vehbi Ecer

Büyük Türk-İslam Bilgini Buhari (811-869) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Büyük Usta Mimar Sinan'ın Anısına Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Sisteminde Belediyeler Arası İlişkiler / Haz. Ali Kaya

Cam Ticaretinde Bir Asırdır Yürüyüş : Yılmaz Akansu / Kadir Özdamarlar

Can Pazarı/Ziya Şahin

Canım / Seyit Güldegel

Canım Güneş / Ayhan Gülsoy

Celal Usta'dan Şiirler / Celaleddin Avkovan

Cenup'ta Türkmen Oymakları / Ali Rıza Yalman

Cesaret ve Yaratıcılığın Birleştiği Nokta Girişimcilik / İbrahim Güngör, Bahameddin Karaköse, H. Fikri Ulusoy

Cevahiru'l-Ebrar Min Emvac-ı Bihar (Yesevi Menakıbnamesi) / Hazini

Cevheri İman ve İslam / Osman Çapacıoğlu

Cevşen : Türkçe Okunuşlu ve Açıklamalı / Haz. Nurettin Ünal

Cezaevlerinde Din / Harun Işık

Cezalarda Caydırıcılık İlkesi : İslam Hukuku ve Modern Hukuk Arasında Bir Mukayese / Şükrü Selim Has

Cihad-Zikir Ayrılmazlığı / Mehmed Göktaş

Cinsel Problemlerde Hipnoterapi / Tahir Özakkaş

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı / Alemdar Yalçın

Cumhuriyet'in 75. Yılında Kayseri / Kayseri Valiliği

Cumhuriyet'in Yetmişbeşinci Yılında Kayseri'de Yükselen Değer / Haluk Şeftalici

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Kayseri Eğitim Belgeseli / Kayseri Valiliği

Cumhuriyetin 80. Yılı Kutlama Etkinlikleri Şiir ve Kompozisyon Kitabı / Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Çağdaş Çiçek : Naylon Çoraptan Çiçek Yapımı / Fikret Tunalı

Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı / Hasan Yavuzer

Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı (Dini Otorite ve Teşkilatların Sosyolojik Analizi) / Hasan Yavuzer

Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı (Dini Otorite ve Teşkilatların Sosyolojik Analizi) / Hasan Yavuzer

Çağdaş Edebiyat ve İnsan / Alemdar Yalçın

Çağdaş Hint Resim Sanatı / Osman Altıntaş, Fatih Başbuğ

Çağdaş Türk Romanında Kahramanın Sonsuz Yolculuğu / Mümtaz Sarıçiçek

Çağın Hastalığı Gıybet / Bekir Akbulut

Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri / Emir Kalkan

Çağlayanlar Beldesi Bünyan / Hamdi Üçok

Çağrı Sayfaları / Mustafa Özer

Çalakalem Çiçekler / Mustafa Özer

Çalı Türü Bitkiler ve Süs Ağaçları / Melikgazi Belediyesi

Çanakkale Dirilişin Destanı / Vedat Sağlam

Çanakkale'den Hicaz'a Harp Hatıraları / Yay. Haz. Hüseyin Cömert

Çarpıntıdaki Sesler / İsmail Bakır

Çatı Katındaki Devlet / M. Yüksel Arkalı

Çerkes Kültürü Üzerine Etüd / Dumaniş Avledin

Çevre Sorunları -Ortam Kirlenmesi- / Emrullah Güney

Çevresine Yaşam Sunan Bir Göl Tuzla / Ed. Behiye Yılmaz Ülke

Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik / A. Asuman Akdoğan

Çığlık / Bircan Ayata

Çınar / Esra Özdemir

Çınarlar Sessiz Çöker / Ahmet Sıvacı

Çıra Olduk Çaylarda / Refik Uğur

Çiçeğim / Seyit Güldegel

Çiçek Bahçesi / Ahmet Doğan

Çiçek Tanıtım ve Bakımı / Kayseri Melikgazi Belediyesi

Çileden Öteye / Rafet Kartal

Çileli Hayat - Huzura Hasret / Bayram Durbilmez

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisinin İftiralarına Reddiye / Mehmet Emin Batur

Çin ve Uygur Resim Sanatında Gelenek Bilinci / Mehmet Başbuğ, Başbuğ, Fatih

Çizgili Sarı Defter / Gürsel Korat

Çocuğunun Adını Mirac Koyan Anne / Furkan Yılmaz

Çocuk Dünyası / Ahmet Karaaslan

Çocuk ve Aile / Şeref Algur

Çok Ortaklı Şirketler ve Ekonomik Kalkınma / Şevki Çobanoğlu

Çukur'dan Özvatan'a / Ercan Alımcı

Çukurova Dalyanları / Adana / Ed. Serkan Yılmaz                                                                            

Dadaloğlu / Nurettin Albayrak

Dadaloğlu / Saim Sakaoğlu

Dağ Yürekli Kadınlar Vatan Ana / Rafet Sertoğlu

Dağcılık Tekniği / Bozkurt Ergör

Dağı Dağa Kavuşturan / Süleyman Sağlam

Dağlar Ardı Şiirleri / Ahmet Tevfik Ozan

Dağlar Çağırdı Beni / Nurkal Kumsuz

Dağlar Ses Vermiyor / Nurkal Kumsuz

Dağlara Döneceğim / Ziya Şahin

Dağlardaki Senmiydin? / Lütfi Yılmaz

Daha Fazla İş Daha Fazla Aş / Sakıp Sabancı

Dahası Var mı? / Mümtaz Beğen

Dalgın Rüzgar : Toplu Şiirler (1978-2006) / Abdülkadir Budak

Damla / Salih Bozacıoğlu

Damla Damla İman / Muammer Koç

Damlalar / Akansu Koleji

Davranışta İncelik / A. Turan Öztürk, Erkam Şeremet

Dede Korkut Kitabı'ndan Seçmeler / Derl. Mustafa Miyasoğlu

Dediğin Olsun / Mümtaz Beğen

Deliban / Ali Rıza Navruz

Değişim Sürecinde Kimlik ve Din : Kayseri'den Yurtdışına İşçi Göçü Olayının Kültürel Boyutu / A. Vahap Taştan

Demirkapı : Anılar, Mekanlar ve Çocuklar / Hüseyin Yurtsever

Demokrasi Savunması / Şükrü Karatepe

Denizleri Gözlerime Yükledim / Ahmet Sıvacı

Deprem Acil Müdahale Planı / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Derdin Derdim Anadolu / Aşık Ali Çatak, Dzln. Abdullah Satoğlu

Derin... / Gülfidan Uzundağ

Derin/İz / Adnan Büyükbaş

Dertler Üstüme Üstüme / Haz. Hayrettin İvgin

Dertli ve Seyrani : Hayatı-Sanatı-Eserleri / Haz. Cahit Öztelli

Deryadil / Muhsin İlyas Subaşı

Deryaya Düşen Damla / M. Bekir Balaban

Desende Işık ve Gölge / Nurdan Karasu Gökçe, Nazım Mehmet

Destanlarla Erzincan / Haz. Bekir Sami Özsoy, Namık Aslan, Bayram Durbilmez

Dev Ali Diyarı Yukarı Develi / Emir Ali Özçakır

Develi Eğitim Tarihi I / Kadir Özdamarlar

Develi Evleri / Sibel Yıldız

Develi Evleri / Ahmet Gürlek

Develi Fotoğrafları -Albüm- / Ahmet Gürlek

Develi Guide 2012 / Develi Belediyesi

Develi İlçesindeki Bezemeli Mezar Taşları / Aslı Sağıroğlu Arslan

Develi Mutfak Kültürü / Ahmet Gürlek

Develi Projesi / Devlet Su İşleri Kayseri

Develi Şiirleri Antolojisi / Ahmet Gürlek

Develi'de Zaman, Mekan ve İnsanlar / Kadir Özdamarlar

Develi'deki Türk Eserleri / Sultan Topçu

Develi'li Aşık Seyrani Hayatı ve Şiirleri

Develi'li Şairler ve Yazarlar / Ahmet Gürlek

Develili Aşık Seyrani : Hayatı-Sanatı-Menkıbeler-Şiirler / Emir Ali Özçakır

Devlet Düşerken / Mehmet Karaarslan

Devlet ve Hayat Felsefemiz Dünya Barışı / Muharrem Günay

Devlet ve Zihniyet / Mustafa Miyasoğlu

Devletsiz İslam / Mehmed Göktaş

Devrim Otomobili / Mustafa Miyasoğlu

Deyimlerimizin Öyküleri / Harun Çelebi

Didem / Seydi Battal Atlı

Dikenin İzi / Ali Başer

Dil ve Bilinç / Ali Dündar

Dil Yarası / Mustafa Argunşah

Dilara / Muhammet Ali Ecevit

Din Işığı Altında Nurculuğun İçyüzü / Faruk Güventürk

Din Öğretimi : Model-Strateji-Yöntem-Teknikler / Süleyman Akyürek

Dini Sohbetlerimiz İslam Hukuku'nda Faiz ve Zekat

Dinimiz İçin Dilimiz / Ahmet Vehbi Ecer

Dinler Tarihi Araştırmaları I / Harun Güngör

Dinmeyen Gönül Ateşi : Hacc / İbrahim Şahin

Dinsel Sapmalar Karşısında Atatürk'ün Teolojik Yorumu ve Laiklik Anlayışı / Abdurrahman Togayhan

Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı / Haz. M. Fatih Köksal, Ahmet Naci Baykoca

Divançe-i Raşid Efendi ve Kayseri Müellifleri / Ali Rıza Karabulut

Divriği Çeşmeleri / Mustafa Denktaş

Divriği'deki Osmanlı Camileri / Mustafa Denktaş

Doğan / Abad-Osman Doğan

Doğu Türkistan Barın Şehitleri / Mehmet Emin Batur

Doğu Türkistan'da İstiklal Savaşı / Mehmet Emin Batur

Doğum ve Gebelik Tarihi / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Doğumunun 50., Yazı Hayatının 30. Yılı Münasebetiyle Hocam Prof. Dr. Saim Sakaoğlu (Hayatı-Yayınları ve Yazılarından Seçmeler) / Haz. Ali Berat Alptekin

Dokuz "Lal" Dillendirdi Şafak "Yaralarımdan" / Alişan Satılmış

Dost / Fatoş Genç

Dosta Sesleniş / Şevki Çobanoğlu

Dostlarımdan Hediyeler / Salih Satılmış, Mehmet Şahin

Dön Ey Bahar / Celal Kaya

Döne Döne Karacaoğlan / Ali Ozanemre

Dönemeç / Mustafa Miyasoğlu

Dönüşün Eylülde Olsun / Mehmet Gençsoy

Dört Başlı Kartal / Bahri Yağmur

Dörtlükler / A. Turan Oflazoğlu

Dualar Demeti : Esma-ül Hüsna Veda Hutbesi ve Günlük Hayatımızda Yaptığımız Bazı Dualar / Haz. İbrahim Şahin

Duran Tamer Hayatı ve Eserlerinin İncelenmesi / Mesut Altekin

Duran Tamer'in Hayatı ve Şiirleri / Öner Özcan

Durdurun Saatleri... / Aydemir Doğan

Duy "Gazinin Sesi" / Emin Kuzucular

Düğün Gecesi ve Vuslat / Erol Uslu

Dün Gece Bir Şair Öldü / Pakize Durdu

Dünden Bugüne İncesu / Mehmet Sarı, Osman Karababa

Dünden Bugüne Kayseri / Muhsin İlyas Subaşı

Dünden Bugüne Kırkısrak / Ali Haydar Ülger

Dünden Bugüne Menteşe Köyü / İsmail Kösem

Dünden Bugüne Talas / Hasan Özsoy

Dünden Bugüne Türkçe / Halit Erkiletlioğlu, Halit Erkiletlioğlu

Dünden Bugüne Vakıflar / Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Dünü Bugünüyle Çiftlik Kasabası / Mustafa Kıyak

Dünya Şiir Günü / Haz. Alim Gerçel, Mehmet Horoz

Dürtü / Mehmet Çinçik

Dürüstlüğün Adresi / Haluk Feyzioğlu

Düş Ardı Gidişler / Ali Rıza Navruz

Düşlerimdeki Gonca / Ali Uğur

Düşten Öteye / Abdullah Çağrı Elgün

Düşünce Bahçesi / Nurkal Kumsuz

Düşünce Ötesi / İsa Çeri

Düşünmek Zamanı / Ali R. Nuralan

Düşününce / Yahya Kemal Akansu

Düşüşten Sonra / Mustafa Özer

Düşüşten Sonra-2 / Mustafa Özer

Ebabil'lerin Kanat Sesleri / Adnan Büyükbaş

Ebedi Yurdumuz Cennet / Ahmet Coşkun

Ebu Hamid Muhammed el- Gazali / Yay. Ahmet Hulusi Köker

Ebu Mansur Semerkandi : Maturidi (862-944) / Yay. Ahmet Hulusi Köker

Ebu'l-İz el- Cezeri / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Ebubekir Razi (865-925) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Edebi Söz Sanatları / Abdullah Çağrı Elgün

Edebi Terimler Sözlüğü / Nurkal Kumsuz

Edebiyat Bahçesi / Nurkal Kumsuz

Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar / Abdullah Satoğlu

Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar II / Abdullah Satoğlu

Edebiyat Dünyasında Hastalık ve Ölüm / Nurkal Kumsuz

Edebiyat Harcı / Ali Rıza Navruz

Edebiyat Sohbetleri / Mustafa Miyasoğlu

Edebiyatımızda Mimar Sinan / M. Fatih Andı

Edebiyatımızın Kimliği / Muin Feyzioğlu

Edirneli Nazmi Pend-Name-i Nazmi / Haz. Kudret Altun

Efsun / Yavuz Sezer Oğuzhan

Eğreti Kamusallık : Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik / Ali Ekber Doğan

Ejderha Yılları / Halil İbrahim Özcan

Ekonomide Teşhis ve Tedavi / Osman Gürel

Ekonomik Çözüm / Şevki Çobanoğlu, Şevki Çobanoğlu

Ekonomik Meseleler / Şevki Çobanoğlu

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler / Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bugünkü Amarat Kasabası / Haz. Semra Altay

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bugünkü Erkilet Kasabası / Haz. Neslihan Yılmaztürk

Elif ve Celali / Aşık Meydani

Ellerin Olamıyor / Ali Rıza Navruz

En Güzel Anadolu - Kayserili Fıkraları / Derl. Mehmet H. Ermiş

En İyi Korunan Oda / Osman Akalın

En Makbul İnsan Üreten İnsandır / Nükhet Vardar

Endişeli Fesleğen / Abdülkadir Budak

Endüstri-İçi Ticaret : Teori ve Kayseri Uygulaması / Hayriye Atik

Enflasyon Muhasebesi ve Stok Değerlendirme Yöntemleri / Ali Erdal

Epigrafi ve Paleografi / Ahmet Uğur

er-Resail / Davud el-Kayseri, Davud el-Kayseri  ; Haz. Mehmet Bayraktar

Eratnalılar (1327-1381) / Kemal Göde

Erbain / İsmet Özel

Erciyes Çocuğu Şiirler / Kemal Ahmet Şen

Erciyes Dağı'nın Fiziki Coğrafyası / Ülkü Eser Ünaldı

Erciyes Defteri / Haz. Aydemir Doğan

Erciyes Dergisi Bibliyografyası : Yıllar 1978-2003 : Sayılar 1-312 / Ali Berat Alptekin

Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış / Kara Mehmed Ağa Zade Kemaleddin

Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış / Kara Mehmed Ağa Zade Kemaleddin

Erciyes Üniveritesi Tanıtım Kitapçığı / Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniveritesi Tıp Fakültesi Eğitim Rehberi ve Genel Bilgiler

Erciyes Üniversitesi / Haz. Üstün Tuncer, Birol Akgül

Erciyes Üniversitesi 11. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası : Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri 3-9 Nisan 2000 : Koruma Kültürü/Planlama ve Kayseri / Ed. Sema Çalışır

Erciyes Üniversitesi 84 / Haz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1984 Yılı Mezunları

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 17. Dönem 1999 Mezunları Yıllığı / Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kataloğu / Yay. Haz. Mehmet Doğan...[ve öte.]

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin'in Konuşma ve Yazıları (1992-1994) / Erciyes Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin'in Konuşma ve Yazıları (1992-1994) / Erciyes Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri İli'nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri / M. Ali Bilginoğlu

Erciyes Yöresi (Kayseri-Kırşehir-Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Yozgat) Halk Türküleri ve Ezgileri Bibliyografyası / Mansur Kaymak

Erciyes Yöresi 1. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu (Bildiriler) / Erciyes Üniversitesi

Erciyes'i Anlamak / Oktay Ensari

Erciyes'in Anıtsal Ağaçları / Şükrü Karatepe

Erciyes'in Eteğindeki Sarımehmetli / Mevlüt Mürsel Uzun

Erciyes'in Eteğinden Geçenler / Ahmet Kaplan

Erciyes'in Gölgesindeki Tomarza / Tomarza Kaymakamlığı

Erciyes'in Gölgesine Sığmayanlar / Abdullah Ayata

Erciyes’in Rüyası Kayseri / Haz. Filiz Özdem

Erciyes'ten Esintiler / Turhan Nesimi Küçükusta

Erciyesspor'dan Şandelleme Kayserispor / Kayserispor'dan Plase Erciyesspor / Mustafa Cengiz

Erdemli'de Halk İnanışları / Osman Zinnuri Özsu

Erenler Yolu / Haz. Bekir Yıldızhan

Erkilet'li Aşık Hasan (Zeyni) Hayatı ve Şiirleri / Rasim Deniz

Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri'de Ermeni Olayları / Ramazan Tosun

Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri'de Ermeni Olayları / Ramazan Tosun

Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir? / Süleyman Kocabaş

Eski Hikaye / Aydemir Doğan

Eski Yazı-Osmanlıca Dersleri -I- / Tuncer Gülensoy

Eskimeyen Hikayeler / Ahmet Coşkun

Eskimeyen Türk Edebiyatı Üzerine Mülakatlar / Vedat Ali Tok

Esma Tecelli ve Tavır : Esma-ül Hüsna Şerhi / İbrahim Şahin

Esma-ül Hüsna / Dzl. İbrahim Şahin

Et Ürünleri Sektörü Kayseri Örneği / M. Ali Bilginoğlu, Hayriye Atik

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Kayseri Şehri ve Kayserililer / Mehmet Karaarslan

Evran (Manzum Piyes) / M. Fatih Köksal, Özer Şenödeyici

Evrenin Düşünde Gezgin / Osman Türkay

Evsa / Mustafa Özer

Exporter Firms of Kayseri / Kayseri Ticaret Odası

Exporter Firms of Kayseri / Mustafa Kavaklı

Ey Türk İnan / Engin Torun

Eylül Çocukları / Ömer Töme

Eylül Vurgunu / Ümit Fehmi Sorgunlu

Ezelden Gelen İzler Silinmediler Silinmeyecekler / Mustafa Demir

Farklı Bir Siyaset / Halil Özsoy

Fatih'in Şahsiyetinden Çizgiler / Muammer Yılmaz

Fatihler ve Fetihler / Osman Tekin

"Fe Eyne Tezhebun" (Nereye Gidiyorsunuz?) / İbrahim Şahin

Fe Eyne Tezhebün / İbrahim Şahin

Felsefe Tarihi Notları

Female Characters and Russian Literature / Beyhan Asma

Feryadın İnkılabı / Ömer Albayrak

Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri'de Türk Devri Mimarisi / Alev Çakmakoğlu Kuru

Fırkat / Adnan Büyükbaş

Fidancılık El Kitabı / Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı

Filiğin Emin Balta İle Nasıl Öldürüldü

Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm / Süleyman Kocabaş

Fotoğraflarda Kayseri / Nihat Karakaya

Fransızların Ermenileri Yok Etme Planı : Kilikya 1918-1922 / Selahattin Sert

Gagauz Türkleri : Tarih, Dil, Folklor ve Halk Edebiyatı / Harun Güngör, Mustafa Argunşah

Gagauz Yazıları / Mustafa Argunşah, Hülya Argunşah

Garip Gönlüm / Mustafa Erkan

Garip ve Terkedilmiş Adam / Avni Küçük

Garipsemeler / Şakir Özüdoğru

Gazeteci Yazar Rifat Açıkgöz'ün Seçme Şiirleri : Haşlama Taşlama / Rifat Açıkgöz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'yi Ziyaretleri / Serdar Sakin

Geceden Artakalan / Mehmet Ekici

Gecekondu Gerçeği / Yüksel Kalkan

Geçitte İntikam / Şerafettin Yılmaz

Geçmiş Zaman Aynası / Mustafa Miyasoğlu

Geçmişe Gönderilen Mektup / Murat Metiner

Geçmişteki İzleriyle Kayseri / Mustafa Keskin, Mehmet Metin Hülagü

Geçmişten Bugüne Büyük Selçuklu Holding / Şevki Çobanoğlu

Geçmişten Geleceğe Kayseri ve Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. / Haz. Abdullah Kılıç

Geçmişten Günümüze Garip Tarihimiz / Süleyman Kocabaş

Geçmişten Günümüze İlginç Olaylar ve Düşüncelerle Kim Kimdir? / Süleyman Kocabaş

Geçmişten Günümüze Tarihimizin Arka Bahçesi / Süleyman Kocabaş

Geçmişten Günümüze Vengicek (Yazılı) / Haz. N. Mehmet Solmaz

Geçti İlk Yaz Denemesi / Abdülkadir Budak

Gel Birlikte Ağlayalım / Mehmet Delibaş

Geleneğin İzinde / Bekir Oğuzbaşaran

Geleneksel Kayseri Evleri / Vacit İmamoğlu

Geleneksel, Kayseri Çocuk Oyunları ve Halkbilimsel İncelemesi / Faruk Çolak

Gelin Dostlar Bir Olalım / Nedim Varol

Gelmişi Geçmişi İle Kuşçu / Ahmet Korkmaz

Gençlere Tevhid Dersleri / Mehmed Göktaş

Gençlik Rehberi / Şaban Piriş

Genel Kondisyon / Mustafa Göçer

Geniş Açıdan Kayseri / Hamdi Altuntaş

Geniş Kayseri Tarihi / Halit Erkiletlioğlu

Gerçek Aşklar Yürek İster / Osman Taş

Gerçek Bir Yaşam Öyküsü / Tufan Doğanafşargil

Gerçek ile Kurmaca Arasında Torosyan'ın Acayip Hikayesi / Y. Hakan Erdem

Gerçek Kemalizm / Haz. Faruk Güventürk

Germir / Hüseyin Cömert

Gesi Bağları Türküsü / S. Burhanettin Akbaş

Gesi Bağları'nda Bir Sabah / İpek Arman

Gesi Evleri / Vacit İmamoğlu

Gesi Vadisi / Hüseyin Cömert

Gevher Nesibe Darüşşifası : Ortaçağda Öncü Bir Tıp Kurumu / Halil Tekiner

Giz (Rubailer ve Divançe) / İsmail Adil Şahin

Gizli Opera Tarihi / Arda Çalık

Gizli Yüzler Gizli İşler / Süleyman Kocabaş

Göçmen Kuşlar Dönmedi / A. Kadir Karaman

Gök Bayrak Sevdası 2 / Nurala Göktürk

Gök Cisimlerinin Periyodik Hareketlerinde Tehlikeli Noktalar Teorisi / Mirza Haciyev

Gökçe Kız / Lütfi Yıldız

Gökçek Ölmemiş / Muzaffer Koçer

Gölgenin Canı / Gürsel Korat

Gönlümden Gelen Sesler / İlhami Polat

Gönlüme Kan Damladı / Ercan Alımlı

Gönlümün Güz Mevsimi / A. Kadir Karaman

Gönlümün Penceresinden / Kemal Polat

Gönül Bağım / Şevki Çobanoğlu

Gönül Bahçemizden / Necdet Soylu

Gönül Bahçesi / Nurkal Kumsuz

Gönül Bahçesinde Sevda Çiçeği / Hamdi Şanlıünal

Gönül Cemresi / Sadettin Kaplan

Gönül Çağlayanı / Nigar Bulut

Gönül Dağım Erciyes / Mualla Adıgüzel

Gönül Dalın / Seyit Güldegel

Gönül Damlaları / İrfan Telkenaroğlu

Gönül Dili / Mehmet Sevgi, Mehmet Sevgi

Gönül Gözü Görünce / Havva Sevgili

Gönül Harı Dile Vurdu / Kenan Ağırman

Gönül Kervanı / Süleyman Kayhan

Gönül Kuşları Nöbette / Ali Baş

Gönül Nağmeleri / Mustafa Aşkın

Gönül Pınarı / Mustafa Tan

Gönül Sayfam / H. Recep Çalkaner

Gönül Sızıları / Hasan Tekin

Gönül Tarlam / Özkan Gönlüm

Gönül Telimiz / Öngün Yıldırım

Gönül Zindanım / Nurkal Kumsuz

Gönül'den Sesleniş / Refik Ay

Gönülden Gönüle / H. Recep Çalkaner

Gönülden Kopanlar / Mehmet Gençsoy

Gönüllere Haykırış / Bünyamin Doğan

Gönüllere Işık Tutan / Derl. Zeki Kaya

Görülen Lüzum Üzerine... / Köksal Akçalı

Göz Yaşlarımdaki Sevgilim / Murat Tantalkaya

Gözlerin Tetik Bakışların Mavzer / Mehmet Gençsoy

Gözyaşına Güller Ektim / Ömer Yıldırım

Gurbet / Hurşit Çavuşoğlu

Gurbet Esintileri / Selahattin Akkaya

Gurbet Yolcusu / Necdet Soylu

Gurbet Yolunda / Hacı Avcı

Gurbetçiden Şiirler / Durdu Karakaya

Gurbetin Gamlı Sesi / Sabahattin Altıntaş

Gül Arzusu (Na't Tahlilleri) / Vedat Ali Tok

Gül Ayinleri / Emir Kalkan

Gül Bahçemizden Kınalı Kuzulara / Hikmet Kozan İlköğretim Okulu

Gül Ektim Mezarlığa / Vedat Çalık

Gül Fantezisi / Mustafa Akbaba

Gül Hasreti / Vedat Ali Tok

Gül'e Özlem / İbrahim Şahin

Gül'ün Adı / Yavuz Selim

Güldeste / Ahmet Doğan

Güle Güle Canımız

Güle Naz / Ali Kırbıyık, Bardakçı, Zehra

Güle Zehir Damlattım / Ömer Albayrak

Gülistan / Mehmet Ali Ecevit

Gülistan Çiçekleri / Ali Özkanlı

Gülistan-ı Müslimin : Müslümanların Gülistanı / Osman Çapacıoğlu

Güller Kan Damladı / Mazhar Gündoğ

Gülün Gölgesinde / Veli Topaloğlu

Gülüş / Hakkı Çınar

Gülyürek Esintileri / H. Hülya Açıl

Gülzar-ı Manevi ve İbrahim Tennuri / Haz. Ali Rıza Karabulut, Ramazan Yıldız

Gün Gördüm Güler Gördüm / Ahmet Z. Özdemir

Günahımın Bedeli Tomurcuk / Ferhat Arslan

Günahkar Baba / Hasan Nail Canat, Hasan Nail Canat

Güneş Batarken / Şakir Susuz

Güneşe Uçan Kelebek / Muhsin İlyas Subaşı

Güz Gülleri / İbrahim Sever

Güzel Kur'an Okuma / Hüsni Şeyh Osman, Çev. Yavuz Fırat

Güzel Ölüm / Mustafa Miyasoğlu

Güzel Sözler Antolojisi / Nurkal Kumsuz

Ha Bu Diyar / Emir Kalkan

Ha Hasan Kel Ha Kel Hasan / Ahmet Erkal

Hacı / Cüneyt Ülsever

Hacıkılıç Mahallesi / Hasan Sami Bolak

Hacılar (Kayseri Hacılar) ve Tüm Hacılar Topluluklarının Tarihleri ile Bulundukları Yerler / Mustafa Özdemir

Hacılar (Kayseri)'ın 200 Bitkisi / R. Süleyman Göktürk...[ve öte.]

Hacılar İlçesi Rehberi / Mustafa Özdemir

Hadisler'de Cevamiul-Kelim ve Emsalül-Hadis / Ali Rıza Karabulut

Hadiste Metin İnşası ve Metin İmşası Açısından Cibril Hadisi Rivayetleri / Habil Nazlıgül

Hafıza Teknikleri / Osman Coşkun

Hafik'ten Zara'ya Doğa ve İnsan / Ed. Serkan Yılmaz, Devrim Barçak

Hak ve Mefhumu / Selahattin Kip

Hakkı Seven Aşıklar / Ali Ramazan Dinç

Haktan Hidayet : Rahmi Kurt'un Hayatı ve Şiirleri / Rahmi Kurt

Halil Edhem(Eldem) ve Kayseri Şehri / Kemal Göde

Halk Hikayeleri Araştırmaları : Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı / İsmail Görkem

Harran Üniversitesinin Bilimsel Temelleri Harranlı Bilim Adamları / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Hasan Aşık Hayatı ve Şiirleri / Haz. Ali Rıza Navruz

Hasan Hüseyin Şahin Hayatı ve Şiirleri / Ahmet Özerdem

Hasbahçe / Nurkal Kumsuz

Hasbekli Hafız Mümin Hoca ve Taşçıoğlu Hafız Okulu / Haz. M. Zeki Bozdoğan

Hasbihaller / Erdoğan Altınkaynak

Hasret Bağrımıza Bağdaş Kurdu / Bünyani

Hasret Çektiğim / Hayri Toprak

Hasretle Sarıldı Toprak Yağmura / Betül Şeker...[ve öte.]

Hastürk'ün Dili / Derl. ve Yay.Haz. Nuri Hastürk

Hatemü'l Enbiya Hz. Muhammed Aleyhi's Selam'ın Mucizeleri / Haz. Ali Rıza Karabulut

Hatıralarım : Kaybolan Bir Dünya İstanbul 1800-1920 / Yorgo L. Zarifi; Çev. Karin Skotiniyadis

Havada Bulut Yok / Cevdet Kudret

Hayalimin Gölgeleri / Abdullah Güneş

Hayat Bahçesi / Nurkal Kumsuz

Hayata Genç Bakış : Ortaokul-Lise ve Üniversiteler Arası Kompozisyon Yarışması / Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü

Hayırseverlerimiz ve Kayseri / Haz. İrfan Birol

Haykırdım / Erdal Özkan

Hekimbaşı Kaysuni-Zade Mehmed Efendi (1512-1569) : Ankara'lı Şair Hekim Nidai (1502-1570) : Türk Hat Sanatı / Yay. Ahmet Hulusi Köker

Hep Aydınlığa Yürüdüm / Şerife Çağlayan

Her Yönüyle Kayseri Fotoğraf Sergisi

Her Yönüyle Kayseri Resim Sergisi

Her Yönüyle Yahyalı / Sami Köşker, Veli Türkmenoğlu

Hey Andon / S. Burhaneddin Akbaş

Hıristiyan Türkler / Mehmet Eröz

Hışıroğlu Sokağı / Adnan Özkılavuz

Hikmet Çağlayanı / Haz. İbrahim Şahin

Hikmet Çağlayanı: Şiir-Öykü-Makale / Haz. İbrahim Şahin

Hikmet Pınarları / Derl. Mustafa Çuhadar

Hikmet'li Şiirler / Hikmet Onaç

Hilal / Sait Aksöz

Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar : Türkiye ve İngiltere / Süleyman Kocabaş

Hipnotik Yaş Gerilemesi : Deneysel ve Metodolojik Bir Analiz / Çev. Tahir Özakkaş

Hisarcık Kasabası / Yasemin Deker

Hislerin Dili / Raşit Şeref

Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesi ve Türkiye'de Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arası Yetki ve Görev Bölüşümü / Süleyman Ruhi Aydemir

Hobi Bahçeleri El Kitabı / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Horkut / Abdullah Ayata

Hoşçakal Anne / Fatma Çetin Kabadayı

Hoşçakal Şehir / Emir Kalkan

Hoşçakalın / Ahmet Evintan

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler 1 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü...[ve Öte.]

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler 2 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü...[ve Öte.]

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler 3 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü...[ve Öte.]

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler 4 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü...[ve Öte.]

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler 1 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler 2 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler 3 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler 4 / Yay. Haz. M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

Hunat Hatun Külliyesi / Mehmet Çayırdağ

Huzura Hasret / Bayram Durbilmez

Hücremdeki Pencere / Burhan Gümüş, Çamur Osman

Hüsn-i Ahlak'ına Özlem / Dzl. İbrahim Şahin

Hüzün Bahçesi / Nurkal Kumsuz

Hüzün Çiçekleri / Ayla Yıldırım

Hz. Ali (R.A) Menkıbeleri ve Kazveleri / Aşık Meydani

I. Hacılar Sempozyumu 11-13 Mayıs 2007 / Yay. Haz. Mustafa Argunşah, İsmail Görkem, Bayram Durbilmez

I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri 7-13 Nisan 1987 / Kayseri Belediye ve Özel İdare Birliği

I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996) / Yay. Haz. Ali Aktan, Abdulkadir Yuvalı, Ramazan Tosun

II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998) / Yay. Haz. Ali Aktan, Ayhan Öztürk

III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000) / Yay. Haz. Ali Aktan, Ramazan Tosun, Ayhan Öztürk

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (10-11 Nisan 2003) / Yay. Haz. Ali Aktan, Ayhan Öztürk, Hasan Ali Şahin

I. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu 27-28 Şubat 2007 Bildiriler / Erciyes Üniversitesi

II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğreci Sempozyumu / Erciyes Üniversitesi

I. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu 15-16 Ocak 2010 Kayseri / Ed. Şaban Uzay, Ahmet Somuncu

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu 23-25 Ekim 2003 / Ed. Bekir Çoksevim, Osman Ceyhan

I. Ulusal İncesu Sempozyumu / Yay. Haz. Zekeriya Karayol

I. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiri Özetleri / Erciyes Üniversitesi-Kayseri Sanayi Odası

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiri Özetleri / Erciyes Üniversitesi-Kayseri Sanayi Odası

I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi Eğitim ve Kültür / Ed. İsmail Aydoğan, Faruk Yaylacı

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu 27-30 Eylül 2010 Kayseri

III. Ulusal Proje Aranıyor'03 Öğrenci Sempozyumu28-30 Nisan 2003 / Erciyes Üniversitesi

Işk : Ay'a Bakıp Ağlayan Adam / Güner Dinçaslan

İbni Rüşd / Ed. Ahmet Hulusi Köker

İbni Sina (980-1037) / Yay. Ahmet Hulusi Köker, Cihat Tunç

İbrahim Tennuri : Kayseri 2011 Sempozyumu Bildiri Kitabı / Ed. Ali Çavuşoğlu

İbrahim Tennuri Hayatı ve Eserleri / Mustafa Fidan

İç ve Dış Mekan Çiçekleri / Melikgazi Belediyesi

İçimde Yaşar / Yaşar Baştürk

İçimdeki İntifada / Necmettin Güler

İçimden Geldiği Gibi / Enver İlhan

İçimi Güne Serdim / Ayhan Gülsoy

İçinden Geçilen / Ebuzer Saray

İdare Hukuku / Şükrü Karatepe

İdeal Komutanlarımızdan 4. Fırka Kumandanı (Miralay Şehit) Nazım Bey / İhsan İdikut

İdeolojik Devlet Krizi / Şükrü Karatepe

İdris-i Bitlisi ve Şükri-i Bitlisi / Ahmet Uğur

İğneden İpliğe / Kazım Yedekçioğlu

İhracatı Teşvik Politikalarının Etkinliği : Kayseri İmalat Sanayi Örneği / Nısfet Uzay

İhtilal Çiçekleri / Mehmet Doğar

İki Kavram Analizi Laiklik Aksiyon / Mustafa Cabat

İki Mevlevi : Remzi Dede-Yaman Dede / Muhsin İlyas Subaşı

İki Tutsak / Doğan Ümit Aksel

İktidar Virüsü / Bedi N. Feyzioğlu

İl Tarım Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazrlanmasına Destek Projesi : Kayseri Tarım Master Planı / Kayseri Tarım İl Müdürlüğü

İlahi Aşk Şiirleri / Mehmet Kaşlı

İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı / Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlayda / Mustafa İbakorkmaz

İletişim / Şeref Algur

İlham Kaynağından Şahane Şiirler / Mustafa Sarıkaya

İlim ve İslamın Işığında AIDS / Ahmet Coşkun

İlk Arap ve Türk Akınlarında Kayseri / İlyas Han Şahin

İlk Hasretlik Türküsü / Adnan Güven

İlk Mücahitler : Bilal-i Habeşi / Fazlı Karaman

İlk Tomurcuk / Hüdaverdi Özyalçın

İlk ve Son / Ahmet Duran Işık

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeterlikleri (Kayseri Örneği) / Süleyman Akyürek

İlköğretim ve Liseler İçin Şair ve Yazarlar Sözlüğü / M. Necati Demircan, S. Burhanettin Akbaş

İlm-i Siyaset / Adnan Büyükbaş

İlter Sağırsoy'un Kaleminden Kayseri / İlter Sağırsoy

İmam-ı Azam Ebu Hanife / İsmet Demir

İman ve Allahın Varlığının İspatı / Muhiddin Bağçeci

İman, İslam ve Amel / İmam-ı Azam; Haz. Kemal Bakırhan

İmar Müdürü / Ali Aslım

İmkansızı Beş Geçe / Ahmet Unsu

İmla Kılavuzu / M. Necati Demircan, S. Burhaneddin Akbaş

İmtihanın Adı Yusuf ile Züleyha / Furkan Yılmaz

İnce Düşünce-İnciler / Adnan Büyükbaş

İncesu Tarihi / Yılmaz Çetinoğlu

İncesu'dan Açılan Pencere / Mehmet Sarı

İncesu'dan Sesleniş / Sergül Vural, Mehmet Sarı

İncil Tefsiri / Matta-Markos; Sad. Osman Zinnuri Özsu

İngiliz Tuzağı : Osmanlı'nın Yaşatılması ve Yıkılmasında İngiltere'nin Rolü 1783-1923 / Süleyman Kocabaş

İnkarcı Cereyanları Tenkit Teksiri / Haz. Celal Kırca

İnönü Dönemi : Milli Şef Yönetimi-Demokrasiye Geçiş 1938-1950 / Süleyman Kocabaş

İns-i Nü / Ahmet Gök

İnsanlara Ne Dedim / Osman Baloğlu

İnsanlık Bahçesi / Nurkal Kumsuz

İnsanlık İçin / Memduh Baran

İnsanoğlu'na Seslenişler / Mehmet Sevgi

İnşirah / İbrahim Şahin

İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi / Hans Wilhelm Haussing

İrşat Ekseninde Pendname / Ali Çavuşoğlu

İsimler Sözlüğü / Nurkal Kumsuz

İslam Birliği ve Mustafa Kemal / Metin Hülagü

İslam Felsefesi Ders Notları / Haz. Hasan Şahin

İslam Hukuku I : Kişi, Aile, Miras Hukuku / Haz. Recep Çiğdem

İslam Hukunda Boşanma / İbrahim Yılmaz

İslam Hukunda Hapis Cezası / Metin Hülagü

İslam Tarihi Dersleri (Metod-Kaynak-İlk Devir) / Vehbi Ecer

İslam Tarihi Dersleri II (Dört Halife Dönemi) / Vehbi Ecer

İslam Tarihinde Üç Olay / Vehbi Ahmet Ecer

İslam ve Evrensellik / M. Kemal Atik

İslam'da Cihad ve Şehitlik / Ali Rıza Karabulut

İslam'da Evlilik ve Boşanma / Mehmet Hüsrevoğlu

İslam'da Güncel Ticari Meseleler / Abdülaziz Beki

İslam'da Mürşid ve İrşad Faaliyeti / Süleyman Uludağ

İslam'da Ticaret Ahlakı / Abdulaziz Beki

İslam'ın Genç Davetçilerine / Mehmed Göktaş

İslami Kalvinistler : Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakarlık / European Stability Initiative

İsmail Adil Şahin'in Hayatı, Sanatı ve Eserleri / Semiye Karakaya

İsmet Özel'in Amentüsü / Hasan Aktaş

İstiklal Harbi (Garp Cephesi) / Cevdet Kerim İncedayı

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy / Derl. Abdurrahman Şen

İsyan Ahlakı / Metin İnce

İşgal Altında / Nizar Kabban; Çev.Turan Koç, İbrahim Demirci

İşletmecinin El Kitabı / Harun Gök

İtiraf / Gülay Ürel Altıntakan

İyi Ahlak / İlhan Erten

İyilikte Yarışmak / A. Vehbi Ecer

İzafiyyet ve Hakikat / İsmail Kaya

İzahlı Kırk Hadis / Zeki Soyak

İzahname : Kayseri İl Özel İdaresi 2003 Yılı Faaliyetleri / Nihat Canpolat

Japonca-Türkçe Yoji Jukugo El Kitabı / Okan Haluk Akbay

Kaç Volta Var Şafağa? / Ömer Töme

Kadı Burhaneddin Divanı'ndan Seçmeler / Haz. Ali Alpaslan

Kadı el- Curcani'de : Edebi Tenkit / Halim Öznurhan

Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Para Vakıfları / Özen Tok

Kadın İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı / Kayseri Ticaret Odası

Kadın Kalbi / Safvet Nezihi; Haz. Mümtaz Sarıçiçek

Kadından Kentler / Murathan Mungan

Kağnıdan İnternete Bir Yaşam Öyküsü / Mehmet Doğan

Kahramanlar Geçidi : Melik Gazi / Kenan Gündoğ

Kainatta İnsan Denen İlahi Abide / Mustafa Karabacak

Kalbimin Coğrafyası / Mustafa Miyasoğlu

Kaleminden Damlalar / Ömer Sönmez

Kalenderiye / Gürsel Korat

Kanatsız Kuşlar Şehri / Emir Kalkan

Kanım / Seyit Güldegel

Kanımdaki Gül / Ali Başer

Kanına Cemre Düştü / Abdülkadir Karaman

Kanlı Topraklar / Orhan Kemal

Kapadokya Şiir Antolojisi / Haz. Sabit İnce

Kapadokya Toplantıları III : Kapadokya'nın Tabii-Kültürel Değerleri ve Koruma Sorunları / Erciyes Üniversitesi

Kapılar ve Çeşmeler / Kayseri Kocasinan Belediyesi

Kapına Sundum Sözümü / Havva Sevgili

Kappadokya Yeraltı Şehirleri / Ömer Yörükoğlu...[ve öte.]

Kar ve Kan / Bekir Kartal

Kara Gün / Hüseyin Türkmen

Kara Koyunlular (Başlangıçtan Cihan Şah-a Kadar) / Faruk Sümer

Karacaoğlan / Mustafa Necati Karaer

Karadağ'dan Mimarsinan'a Kimliğimiz Oğuzlar / Mustafa Çınar

Karaman Çeşmeleri / Mustafa Denktaş

Karanfiller / Ahmet Uçmak

Karanlıkta Kar Ayini / Ahmet Sıvacı

Kardelen / Pembe Değirmenci

Karıncayı Tanırsınız / Cevdet Kudret

Karköpüğü / Mustafa Dinçer

Karşılaştırmalı Kur'an Tarihi / M. Kemal Atik

Kartallar Kafese Sığmaz / Abdullah Ayata

Kasabam ve Babam / Hüseyin Yaldız

Kasım'da Kavak Kesmek / Rıfat Yörük

Kaybolmuş Günler / Mustafa Miyasoğlu

Kayıp Vagon / Tuğba Uzun

Kayıplar Kitabı / Halim Şafak

Kayser Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça, Arapça Basmalar Kataloğu / Ali Rıza Karabulut, İ. Hakkı Mercan

Kayser Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça, Arapça Yazmalar Kataloğu / Ali Rıza Karabulut

Kayseri / Osman Yalçın

Kayseri / Kayseri Valiliği

Kayseri / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri

Kayseri / Kayseri Valiliği

Kayseri / Abdullah Kılıç

Kayseri - Sivas Olayları / A. Tahir Öğütçü

Kayseri 100. Yıl Şeref Belgeseli / Haz. Yusuf Özmerdivenli

Kayseri 2001 Yılı Yatırım Teşvik Belgeleri Sektörel Dağılımı / Rüya Köksoy

Kayseri Ağzı I Deyimler / Kazım Yedekçioğlu

Kayseri Ağzı II Sözcükler / Kazım Yedekçioğlu

Kayseri Ağzı III / Kazım Yedekçioğlu

Kayseri Ansiklopedisi / Abdullah Satoğlu

Kayseri Ansiklopedisi 1 / Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Haz. Fatih Gökdağ

Kayseri Ansiklopedisi 2 / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Ansiklopedisi 3 / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Ansiklopedisi 4 / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Arkeoloji Müzesinde Bulunan Eratna Beyliği Sikkeleri / Kerim Türkmen

Kayseri Aşiretleri, Cemaatleri, Oymakları (1488-1650) / Yusuf Halaçoğlu

Kayseri Basın Tarihi 1910-1960 / Ali Rıza Önder

Kayseri Basınından Portreler / Ed. Hakan Aydın, Yaşar Elden

Kayseri Beden Terbiyesi Bölge Yıllığı      

Kayseri Belediye Başkanlığının 1975 Yılı Faaliyet Raporu / Haz. Seyfi Ali Herdem

Kayseri Belediyesi 1986-1987 Başkanlık Çalışma Raporu / Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi 1987-1988 Başbakanlık Çalışma Raporu / Haz. Seyfi Herdem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1990 Yılı Çalışma Raporu / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Cami Mimarisinde Minber-Minareler / İlhan Özkeçeci

Kayseri Cezaevi Günlüğü / Celal Bayar; Haz. Yücel A. Demirel

Kayseri Civarındaki Şifalı Kaplıca ve İçmece Suları / Mustafa Soylak, Mehmet Doğan

Kayseri Çeşmeleri / Ömer Yörükoğlu

Kayseri Dulkadiroğlu Hasan Efendi Cüzamhanesi Harabeleri / Ahmet Hulusi Köker

Kayseri Düğünleri / Uğurol Barlas

Kayseri Eczacılık Tarihi / Halil Tekiner

Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2 / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Enflasyon 2002 / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Entegre Et Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Erciyes ve Çevresi Üstüne Yazılmış Şiirler Antolojisi / Haz. Asım Yahyabeyoğlu, Abdullah Satoğlu

Kayseri Evleri / Necibe Çakıroğlu

Kayseri Gevher Nesibe Sultan Tıp Sitesi 1206 / Hüseyin Sipahioğlu

Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi ve Tıp Medresesi / Haz. Abdullah Kılıç

Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyesi / A. Afetinan

Kayseri Gezi Rehberi / Haz. Salih Sönmez, Ali Avcı, Osman Oral

Kayseri Gezi Rehberi

Kayseri Girişimciliğinin Dinamikleri / Ali Kaya

Kayseri Güldestesi : Kayseri, Çevresi ve Erciyes Üstüne Şiirler / Ahmet Sıvacı

Kayseri Güldestesi : Kayseri, Çevresi ve Erciyes Üstüne Şiirler / Ahmet Sıvacı

Kayseri Hacılar / Mustafa Özdemir

Kayseri Halı Manileri / Mustafa Parlak

Kayseri Halkevi ve Erciyes Dergisi'nin Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi / Haz. Berna Taşoluk

Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri / Mustafa Şanal

Kayseri I. Atıksu Sempozyumu 22-24 Haziran / Ed. Veysel Atlı, İbrahim Belenli

Kayseri İl Gelişme Raporu / Devlet Planlama Teşkilatı

Kayseri İl Gelişme Stratajisi / Haluk Şeftalici

Kayseri İl Sporunda 50. Yıl / Haz. Alim Gerçel, Ahmet Culfacı, Oktay Ensari

Kayseri İl Yıllığı 1968 / Kayseri Valiliği

Kayseri İlbay Adli Baykan'ın Başkanlığı Altında Yapılan Yaya Köy Gezileri Tetkik Notlarıdır Seri: 5 Talas / Haz. Sevgi Yaman

Kayseri İli 1994 Yılı Ekonomik ve Ticaret Durumu Hakkında Rapor / Kayseri Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

Kayseri İli 2004 Yılı Taslak Yatırım Programı / Kayseri Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü

Kayseri İli Çevre Durum Raporu / Kayseri Valiliği İl Çevre Müdürlüğü

Kayseri İli Geliştirme Planları / Kayseri Ticaret Odası-Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Kayseri İli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler / Ed. Hamza Çakır

Kayseri İli Sarız İlçesi Avşar Köylerinde Ölüm ve Mezar Taşları / Özgür Özdemir

Kayseri İli Tahrir Defterleri I / Refet Yinanç, Mesut Elibüyük

Kayseri İli Tahrir Defterleri II / Refet Yinanç, Mesut Elibüyük

Kayseri İli Tahrir Defterleri III / Refet Yinanç, Mesut Elibüyük

Kayseri İli Turizm Envanteri / Turizm Bakanlığı

Kayseri İli Turizm Envanteri 1990 / Kayseri İl Turizm Müdürlüğü

Kayseri İli Yakın Çevre İncelemeleri / Ömer Çelebi

Kayseri İlinin Develi İlçesindeki Türk Mimari Eserleri / Nuran Gülşen

Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesi / İktisadi Araştırmalar Vakfı

Kayseri İlinin Yemek Alışkanlıkları ve Kayseri Yemekleri / Nurten Budak...[ve öte.]

Kayseri İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi / Emine Bilgili

Kayseri Kapadokya'nın Tarihi

Kayseri Kent Rehberi

Kayseri Kent Rehberi / Haz. Yılmaz Torun...[ve öte.]

Kayseri Kitabeleri / Halit Erkiletlioğlu

Kayseri Kunuri Hattı / Ahmet Sıvacı

Kayseri Kültür Tarihinden / Asım Yahyabeyoğlu

Kayseri Kültür Tarihinden / Asım Yahyabeyoğlu

Kayseri Kültür ve Turizm Ödülü 2000 / Haz. Alim Gerçel, Mehmet Horoz

Kayseri Kütüğü / İlhan Akbulut

Kayseri Lisesinden Nura Koşanlar / Vedat Ali Tok

Kayseri Masalları / Rasim Deniz

Kayseri Melikgazi İlçesi Kültür Envanteri Anıtsal Yapıları ve Sit Alanları / Haz. Faruk Yaman

Kayseri MESOG Projesi / Hak-İş Konfedederasyonu, Kayseri Kocasinan Belediyesi

Kayseri Meşhurları / Emir Kalkan, İrfan Birol, Murat Yerlikhan

Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşahiri) / Ahmed Nazif

Kayseri Mihrabları : Kayseri Merkez ve İlçelerinde Bulunan Cami ve Mescidlerdeki Mihrablar / Eylem Yurdakul

Kayseri Milletvekili Dr. Seyfi Şahin'in TBMM Konuşma ve Çalışmaları

Kayseri Milletvekilleri/Kayserili Milletvekilleri / Süleyman Keskin

Kayseri Musiki Yolcuları / Mustafa Çınar

Kayseri Mutfağından / Kayseri Melikgazi Belediyesi

Kayseri Müzeleri ve Ören Yerleri / Hamdi Biçer, Hasan Elmaağaç

Kayseri Müzesi Yıllığı / Kayseri Müzesi

Kayseri Nüfus Müfredat Defteri 1831-1860 / Mustafa Keskin

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Rehberi / Kayseri Organize Sanayi Bölgesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Tanıtım Kataloğu

Kayseri Pastırmacılığı / Abdullah Satoğlu

Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu 2. Dönem Mezunları 2003-2004 / Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu

Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça, Arapça Basmalar Kataloğu / Ali Rıza Karabulut, İ. Hakkı Mercan

Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça, Arapça Yazmalar Kataloğu / Ali Rıza Karabulut

Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi Tarihçesi / Ali Rıza Karabulut

Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Kitap Kapakları / Yıldıray Özbek

Kayseri Sağlık'98 / Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Kayseri Sahip Ata Medresesi / Orhan Cezmi Tuncer

Kayseri Salnamesi 2006/2007 Almanak / İrfan Birol, Murat Yerlikhan

Kayseri Salnamesi Almanak 2005 / Ed. İrfan Birol, Üstün Tuncer, Murat Yerlikhan

Kayseri Sanayi Odası İş Rehberi / Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Sancağı 1922 / Hıfzı Nuri, Hıfzı Nuri  ; Sad. Zübeyir Kars

Kayseri Sancağı Hakkında Teğmen Bennet Tarafından Hazırlanan Genel Rapor (1880) / Ferdinand Bennet, Çev. Uygur Kocabaşoğlu

Kayseri Sancağı Timarları / Seyit Ali Kahraman

Kayseri Sancağı Timarları (Hicri 997-998 / Miladi 1589-1590) / Seyit Ali Kahraman

Kayseri Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Bezemeler / A. Süheyl Ünver

Kayseri Selçuklu, Osmanlı Mimarisi ve Bezemeleri / Yay.Haz. Nil Sarı, Gülbün Mesara, Ümit Emrah Kurt

Kayseri Sempozyumu 1 / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Sosyo-Ekonomik Rapor / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Sosyo-Ekonomik Rapor 2000-2007 / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Spor Hayatından Anılar Albümü / Aydemir Doğan

Kayseri Sultansazlığı - Erciyes Çevre Sorunları Sempozyumu / Yay. Haz. H.Bekir Kabasolak, Alaattin Onat

Kayseri Şairler Antolojisi 1 / Alim Gerçel

Kayseri Şairler Antolojisi 2 / Alim Gerçel

Kayseri Şairleri / Emir Kalkan

Kayseri Şairleri : Başlangıcından Bugüne Kadar / Abdullah Satoğlu

Kayseri Şehitler Albümü 1998 / Türkiye Polis Emeklileri Derneği

Kayseri Şehitler ve Gaziler Albümü / Kayseri Valiliği

Kayseri Şehri / Halil Eldem; Haz. Kemal Göde

Kayseri Şube 8. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu / Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası

Kayseri Takvimi / Ed. Sevgi Yaman

Kayseri Tarihi / Kazım Özdoğan

Kayseri Tarihi (En Eski Zamandan Osmanlılara Kadar) / Halit Erkiletlioğlu

Kayseri Tarihi (Mir'at-ı Kayseriyye) / Mehmet Palamutoğlu

Kayseri Tarihi Araştırmaları / Mehmet Çayırdağ

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri I / Yıldıray Özbek, Celil Arslan

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri II / Yıldıray Özbek, Celil Arslan

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri III / Yıldıray Özbek, Celil Arslan

Kayseri Temettuat Defteri I / Haz. İsmet Demir

Kayseri Temettuat Defteri II / Haz. İsmet Demir

Kayseri Temettuat Defteri III / Haz. İsmet Demir

Kayseri Ticaret Odası Meclis Albümü 2009-2013 / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Ticaret Sicili Kayıtlarında Tüccar (2001) / Belgin Yazar

Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma / Ali Baş

Kayseri Turizm Envanteri / Kayseri Valiliği

Kayseri Tüccar Profili Araştırması / Mahmut Özdevecioğlu

Kayseri Türk Anıtları / Albert Gabriel, Çev. Ahmed Akif Tütenk

Kayseri Uleması / H. Mehmed Zeki Koçer

Kayseri Ülkü Ocakları : Ülkücü Şehitler Albümü / Haz. Mehmet Şahin

Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri / Kayseri Üniversitesi

Kayseri Üretici Firmalar Rehberi / Hikmet Koçyiğit

Kayseri Üretici Firmalar Rehberi / Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Vakıfları / Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Kayseri ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri / Ünver Günay...[ve öte.]

Kayseri ve İlçelerinin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri / Haluk Şeftalici

Kayseri ve Kayseri Sofrası / İsmail Evci

Kayseri ve Sivas'ın Çağdaşlaşmasında Vali Ahmet Muammer Bey / Zübeyir Kars

Kayseri ve Yöresi Ağıtları / Emir Kalkan

Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri / Erhan Çapraz

Kayseri ve Yöresi Halk Türküleri / Kayseri İl Kültür Müdürlüğü

Kayseri ve Yöresi İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalar ve Aktiviteler Kataloğu 1978-2002 / Erciyes Üniversitesi

Kayseri ve Yöresi İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalar ve Aktiviteler Kataloğu 1978-2002 / Erciyes Üniversitesi

Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler 1 / Haz. Mustafa Argunşah...[ve öte.]

Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler 2 / Haz. Mustafa Argunşah...[ve öte.]

Kayseri Vilayeti / İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Kayseri Yakın Tarihimizden Kültürel Araştırmalar III : Kayserili Mehmet Emin Efendi (Ruzi) / Ahmet Emin Güven

Kayseri Yakın Tarihinden Kültürel Araştırmalar II / Mehmed Sa'id Efendi

Kayseri Yakın Tarihinden Notlar / Halit Erkiletlioğlu

Kayseri Yöresine Yerleşen Türk Boyları ve Akraba Toplulukları / S. Burhanettin Akbaş

Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı

Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları / Aslı Sağıroğlu Arslan

Kayseri-Kapadokya Turizm Kümelenmesi Nihai Rapor / Haz. Ann E. Williams, Özge Öz, Aybars Gülensoy

Kayseri-Külük Camii ve Medresesi / Erol Yurdakul

Kayseri'de Çevre Sorunları ve Çevre Eylem Planı (Taslak) / Milli Prodüktivite Merkezi

Kayseri'de Din Hizmetleri / Hasan Yavuzer

Kayseri'de Dört Mevsim / Şahin Şahin

Kayseri'de El Sanatları

Kayseri'de Futbolun Dünü Bugünü ve Geleceği Paneli / Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı

Kayseri'de Gavrem-Zade Abdülkadir Ağa Vakfı / Mehmet Çayırdağ

Kayseri'de Gecekondu / Yüksel Kalkan

Kayseri'de Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakıfları (1806-1814) / Mehmet Çayırdağ

Kayseri'de Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakıfları (1806-1814) / Mehmet Çayırdağ

Kayseri'de Hitit Kaya Anıtları / Tevfik Elkovan; Ed. Ahmet Hulusi Köker

Kayseri'de İlk Nüfus Sayımı 1831 / Haz. Hüseyin Cömert

Kayseri'de İz Bırakanlar / Ahmet Sıvacı

Kayseri'de Kadı Mahmud Vakfı / Mehmet Çayırdağ

Kayseri'de Kitap ve Kütüphane / Ed. Hasan Karadağ

Kayseri'de Kültürel Mirasın Geleceği / İlhan Özkeçeci

Kayseri'de Meslekler ve Ustalar / Ahmet Sıvacı

Kayseri'de Meşhur Mutasavvıflar / Haz. Ali Rıza Karabulut

Kayseri'de Mimari Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler / Mustafa Işık

Kayseri'de Mimari Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler / Mustafa Işık

Kayseri'de Muhasebenin Dünü ve Bugünü / Yay. Haz. Şaban Uzay, Selma Erdoğan, Şengül Durna Kezik

Kayseri'de Nasrullah-Zade Hacı Mehmet Efendi Vakfı (1584-1585-1588) / Mehmet Çayırdağ

Kayseri'de Sanayi Potansiyeli ve Bu Potansiyel İçerisinde Savunma Sanayiinin Yeri ve Önemi / Haluk Şeftalici

Kayseri'de Serbest Bölge Kurulabilmesi İçin Varolan Sanayi ve Ticaret Potansiyeli / Haluk Şeftalici

Kayseri'de Tarihi Eserler / Ali Yeğen

Kayseri'de Türk Dönemi'nde İnşa Edilen ve Günümüze Ulaşamayan Anıtlar / Mustafa Denktaş

Kayseri'de Türk Ortadoks Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu'da Ortadostluk Sadası Gazetesi / Salih Özkan

Kayseri'de ve Şehrimizde Sokakların Ölümü / Gürsel Korat

Kayseri'de Yaşam ve Konut Kültürü / Gonca Büyükmıhçı

Kayseri'de Yaşayan Renkli Kişiler / Cavit Yeğenoğlu

Kayseri'de Yayınlanmış İlk Türkçe Gazete : 1912 Tarihli Erciyes Gazetesi'nin 14-21'inci Sayılarının Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi / Bülent Akkaya

Kayseri'de Yayınlanmış İlk Türkçe Gazete 1912 Tarihli Erciyes Gaztesi'nin 22-29. Sayılarının Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi / Ercan Güngör

Kayseri'de Yazma Mecmualar (ve Muhtevalarından Seçmeler) / Ahmet Emin Güven

Kayseri'de Yeşil Alan Olarak Bağlar ve Geliştirilmesi / Kayseri Melikgazi Belediyesi

Kayseri'de Yıkılan Anıtlarımız / Mustafa Denktaş

Kayseri'de Yörükler ve Türkmenler / S. Burhanettin Akbaş

Kayseri'deki Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) / Mustafa Denktaş

Kayseri'den Altın Sözler / Haz. İrfan Birol, Murat Yerlikhan

Kayseri'nin 1910'lu Yıllarda Yayınlanan İlk Gazetesi Erciyes / Ali Aktan, Özen Tok

Kayseri'nin Doğal, Kültürel, Turizm Değerleri ve Çevre Konuları / Kayseri Valiliği İl Özel İdaresi; Haz. Haluk Şeftalici

Kayseri'nin Efsane Adamı Osman Kavuncu (1918-1966) / Abdullah Satoğlu

Kayseri'nin Ekonomik Durumu 1911 / Ahmet Hilmi Kalaç

Kayseri'nin Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri (2002) / Zehra Arpaguş

Kayseri'nin İmarı ve Mekansal Gelişimi / Kemalettin Tekinsoy

Kayseri'nin Manevi Işıkları / Bekir Akbulut

Kayseri'nin Manevi Mimarları / Muhsin İlyas Subaşı

Kayseri'nin Pastırmacılık Sanatı / Mustafa Özdemir

Kayseri'ye Özlem / Kemal Ahmet Şen

Kayseri'yi Bilmek İster misiniz? Yahut Kayseri'nin Ekonomik Durumu 1911 / Ahmet Hilmi Kalaç

Kayserideki Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) / Mustafa Denktaş

Kayserigaz 2010 Faaliyet Raporu

Kayserili Çağdaş Üç Şairimiz Kami-Remzi-Galib / Haz. Ahmet Emin Güven

Kayserili Davud (Davudu'l-Kayseri) / Mehmet Bayraktar

Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs / Bayram Durbilmez

Kayserili Mustafa Remzi Bey'in Hatıraları (Balkan-Sarıkamış Günlüğü) / Hüseyin Cömert

Kayserili Şeyh İbrahim Efendi ve Mecmu'a-i Eş'arı / Haz. Ahmet Emin Güven

Kayserililer Rehberi 1

Kayserililer Rehberi 2

Kayserililer Rehberi 3

Kayserililer Zirvesi / Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği

Kayserililerin Ticaretteki Başarı Sırları / Abdullah Satoğlu

Kayserispor / Mustafa Cengiz

Kedi ve Ölüm / Erhan Bener

Kelam İlminin Tarihçesi ve İlk Kelam Okulları / Cihat Tunç

Kelebekler Sevgiye Uçar / Mustafa Pala

Kemal Atatürk'ü Anarken / Afetinan

Kemale Dair Sohbetler / Ali Ramazan Dinç

Kendi İtiraflarıyla Jön Türkler Nerede Yanıldı? / Süleyman Kocabaş

Kendi Kitabım / Ahmet Hilmi Kalaç

Kendini Arayan Adam / Halit Ertuğrul

Kendini Kanatan / Halim Şafak

Kendini Kuran Şehir / Şükrü Karatepe

Kendini Sınayan Özlem / Refik Uğur

Kenger Dikenleri 2 / Rahmi Kenger

Kenger Dikenleri 3 / Rahmi Kenger

Kenger Dikenleri 4 / Rahmi Kenger

Kenger Dikenleri 5 / Rahmi Kenger

Kenger Dikenleri 6 / Rahmi Kenger

Kenger Dikenleri 7 / Rahmi Kenger

Kenger Dikenleri 8 / Rahmi Kenger

Kent ve Mimarsinan Müzesi / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kerküklü Koca Türkmen/Ziya Şahin

Keşke O Deli Ben Olsaydım / Abdullah Ayata

Keşkül (Dağarcık) / Hacı Hüseyin Aksakal

Kımıldanışlar / Hakan Gezik

Kınalı Keklik (F. Orhan Pamuk) / Mehmet Özet

Kınalı-Zade Ali Efendi (1510-1572) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Kır Çiçekleri / Nihat Karakaya

Kıranardı Kasabası / Yasemin Deker

Kırıç Marpuç / Ferah Çetin

Kırık Kalemler Dergisi Şiir Antolojisi / Haz. Çelebi Öztürk

Kırık Testi / Muammer Yılmaz

Kırmızı Horoz / Abdullah Rıza Ergüven

Kısa Devre Hesapları "El Kitabı" / Kadir Dayıoğlu

Kısa İlm-i Hal Bilgileri / Haz. Celaleddin Karakılıç

Kıyamet Günü Gözlemcileri / Osman Türkay

Kim Neyi Biliyor?.. / Ömer Faruk Telli

Kimliğim Bir Gül Dalı / Adnan Büyükbaş

Kimliğini Arayan Takım Erciyesspor / Mustafa Cengiz

Kimlikli Gelecek İçin Tarihsel Buluşma / Tarihi Kentler Birliği 2000-2004, Tarihi Kentler Birliği 2000-2004

Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı / Mustafa Argunşah

Kitabü't-Tarih-i Künhü'l Ahbar : Osmanlı Devletinin Kuruluşundan, Fatih Sultan Mehmed'in Vefatına Kadar / Gelibolulu Mustafa Ali

Kobi Rehberi 2002 / Haz. Mustafa H. Çolakoğlu

Koca Sinan / Fazıl Hayati Çorbacıoğlu

Koca Sinan / Tacettin Özdoğan

Konuşmamızı Süsleyen Etkili ve Güzel Sözler / Derl. Ali Göçer

Konyalı Hekim Hacı Paşa (1335-1423) / Yay. Ahmet Hulusi Köker, Yusuf Erdoğan

Koramaz Vadisi / Hüseyin Cömert

Korkularım / Şahin Karakuş

Koşan Adam / Hasan Hüseyin Yıldız

Koyun Abdal / Kasım Elmas

Koyun Baba / Zeki Gürel

Kökten Meyveye / Hüseyin Elmaağaç

Kölümda Açan Lalalar / Abdullah Satoğlu

Kömürlerin Değerlendirilmesi İçin Uygun Metod ve Teknolojilerin Seçimi / Abdullah Çoban

Köseler-1 : Yanık Yürekler / Saim Karasioğlu

Köseler-2 : Maniler / Saim Karasioğlu

Köşebaşı Kan / Şerafettin Yılmaz

Köşebaşı Kan / Şerafettin Yılmaz

Köşk'e "Gül" Harekatı / Habil Tecimen, Bülent Bengisu

Köşkler Dağı’nın Bahtı Kara Prensesi Münüfe/Ziya Şahin

Köşkler Dağı’nın Sunası/Ziya Şahin

Köy Enstitülerinden İmam-Hatip Okullarına Eğitim ve Kültür / Vedat Sağlam

Köy'den Kabe'ye Hac Yolculuğum "Anılarım, Tavsiyelerim" / Cafer Dalmaz

Köyün Gülü Kentin Dili / Cuma Arık

Köz Deryasının Med Alevleri / Zeynel Abidin

Kristal Bahçe / Gürsel Korat

Kudüs İlk Kıble / Abdullah Çağrı Elgün

Kul Himmet Ustadım / Hasan Yalıncaklı

Kur'an Işığında Allah-İnsan İlişkisi / M. Kemal Atik

Kur'an Mucizeleri / Adem Yakup

Kur'an Okuma Adabı / Ahmet Madazlı

Kur'an Sünnet Ayrılmazlığı / Zeki Soyak

Kur'an ve Çevre / M. Kemal Atik

Kur'an ve Sünnet Işığında 100 Soruda Şeytan Cin ve Ruh Alemi / Haz. Osman Oral

Kur'an-a Göre Akıl-İlim-İman / Haz. Bilal Özden

Kur'an-ı Kerim Meali / Elmalılı M. Hamdi Yazır; Sad. Mehmed Göktaş, Nezir Ergenç, Mehmet Durmuş

Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı / Şaban Piriş

Kur'an-ı Kerim'e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi / Haz. N. Mehmed Solmaz, İsmail Lütfi Çakan

Kur'an-ı Kerim'e Göre Vahiy Sürecinde Oluşan İslam Toplumu (Tedric ve Tebliğ Yöntemleri Açısından) / Yavuz Fırat

Kur'an'da İbadet Kavramı / Remzi Kılıç

Kur'an'ı Anlama Kılavuzu / Şaban Piriş

Kur'an'ı Kerim'i Okuma Adabı ve Faziletleri / Muhammed b. Mustafa b. Osman b. Huseyni el-Hadimi ; Çev. Yavuz Fırat

Kur'an'ın Anlaşılmasında Dil Problemi / Mehmet Murat Karakaya

Kurtuluş 1 / Zeki Genç, Zeki Genç

Kurtuluş 2 / Zeki Genç, Zeki Genç

Kurtuluş 3 / Zeki Genç, Zeki Genç

Kurtuluş 4 / Zeki Genç, Zeki Genç

Kurtuluş Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka'nın Anıları / Yay. Haz. Hurşit Çalıka

Kurtuluş Yolu / İsmail Berkok

Kuru Ağaçtaki Yaprak / Ahmet Ekici

Kuruluşumuzun 80. Yılı Anısına / Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.

Kuruluşundan Bugüne Garipçe (İncesu/Kayseri) / Mehmet Kılınçer

Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları / Kadir Dayıoğlu

Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediyesi / Necmettin Çalışkan

Kuruluşunun 90. Yıldönümünde Kayseri Lisesi 1982-1983 Yıllığı / Kayseri Lisesi

Kuzey Yolu / Jale Sinar

Küçük Dağların Gölgeleri / Abdullah Ayata

Küllerim!.. Islanı, Sen!.. Ağlayınca.. / Rahmi Nalbantoğlu

Kültepe Tabletleri : VI-a / Mogens Trolle Larsen

Kültepe Tabletleri IV / İrfan Albayrak

Kültepe ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar / Nezahat Baydur

Kültepe-Kaniş : Mühürlü ve Yazıtlı Kil Bullalar / Nimet Özgüç, Önhan Tunca

Kültepe-Kaniş-Neşa Sarayları ve Mabetleri = The Places and Temples of Kültepe-Kaniş-Neşa / Tahsin Özgüç

Kültepe-Kaniş/Neşa : Yerli Peruwa ve Aşşur-ı Mitti'nin Oğlu Assur'lu Tüccar Usur-şa-Iştar'ın Arşivlerine Ait Kil Zarfların Mühür Baskıları / Nimet Özgüç

Kültür Bilinci / Hasan Ali Kasır

Kültür İstilası / Abdullah Çağrı Elgün

Kültür ve Edebiyatımızdan Manzum Portreler / Bekir Oğuzbaşaran

Kültür ve Edebiyatımızdan Manzum Portreler / Bekir Oğuzbaşaran

Kültür ve Zihniyet / Ali Çavuşoğlu

Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik / Yaşar Çalışkan, M. Lütfi İkiz

Kültürün Günlüğü Şiir Antolojisi / Ed. Raşit Altuntaş

Kültürün Küreselleşmesi Açısından Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları Konulu Makaleler / Yay.Haz. Yusuf Gömeç

Küpür / Ali Rıza Navruz

Küre Şehzade / Habil Tigin Tecimen

Küskün Yolcu / Mustafa Danacı

Laiklik, Din ve Türkiye / Ünver Günay, Harun Güngör, A. Vehbi Ecer

Lal ü Ebkem Aşklar / Ayşe Önal

Lale Bahçelerinde / Abdullah Satoğlu

Lale Devri Masal Gibi / Abdullah Satoğlu

Lale Şairi, Araştırmacı ve Yazar Abdullah Satoğlu : Hayatı, Sanatı, Eserleri / Mustafa Ceylan

Laleler / Yüksel Oğuz, Yüksel Oğuz

Les Arbres Solitaires : Yalnız Ağaçlar / Abdullah Akay; Çev. Cengiz Ertem

Liberal Düşünce ve Sinan Çetin Sineması / Murat Soydan

Lider Türkiye İçin / Süheyla Kebabçıoğlu

Lodosçu / Hüsrev Hatemi

Madazılı Derviş Osman Hayatı-Sanatı-Şiirleri / Ethem Paksoy

Mahkum Eyledi / Rafet Kartal

Mahrem Ayrılık / Gürhan Olcaytürkan

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması / Ömer Faruk Çolak, Alaattin Aktaş

Mandalina Bahçesi / Hakkı Çınar

Manzum Mensur Hikayeler / İsmail Bozkurt

Masal mı, Şiir mi, Fıkra mı? / Ahmet Karaaslan

Masonluk ve Masonlar / Süleyman Kocabaş

Maturidi'ye Göre Din / Hasan Şahin

Maveraya Sefer / Yücel İpek

Mavi Ter / Mehmet Aydın

Mavi Ufuklara Doğru / M. Kadir Kocabaş

Mazakadan Kayseriye / Kayseri Ticaret Odası

Mazideki Şehir / Ümit Fetmi Sorgunlu

Meclisten Bakış / Seyfi Şahin

Mecmu'a-i Kasa'id-i Türkiyye / Haz. Lokman Ateşoğlu

Meçhul Şair (Ali Bezirhan) : Hayatı-Sanatları ve Aşkı / Mithat Arıkan

Meçhule Yolculuk : Türk Romanında Sürgün / Kemal Timur

Meçhuller / Haz. Ümit Fehmi Sorgunlu, Ahmet Sıvacı

Medeniyetin Burçları M. Akif İnan'ın Hatırasına / Yay. Haz. Turan Koç...[ve öte.]

Medeniyetin İzinde : Yunanistan'dan Almanya'ya Adım Adım Balkanlar ve Avrupa / Hasan Yılmaz, Nihat Kaşıkçı

Mefkure / Zeki Soyak

Mehmed Akif'ten Seçmeler / N. Mehmed Solmaz

Mehmet Yüceler'in Hayatı ve Anıları / Derl. Zafer Karalar

Mekke'de Müslüman Olmak / Mehmed Göktaş

Melik Gazi Türbesi Rehberi ve Danişmendlilerin Kayseri'deki Eserleri / Mehmet Eskioğlu, Mehmet Çayırdağ

Melike Sultan ve Gıyabi / Aşık Meydani

Memleketim Develi / Ahmet Gürlek

Menekşe / Faruk Güventürk

Merhaba / Şevki Çobanoğlu

Merhamet / Mustafa Acar

Merkezi Hükümetin Taşra Örgütlenmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri / Haluk Şeftalici

Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi İnanç ve Uygulamaları / Yasin İpek

Merzifon, Yozgat ve Kayseri Ermeni Olayları / Ahmet Kolbaşı

Meslek Dağılımına Göre Kayseri'deki Ailelerin Tüketim Davranışları / Kasım Karahan, Mahir Nakip

Metin Akbaş : Bir Uslanmaz Ozan / Haz. Halim Şafak

Metropol Varoluşları / Alişan Satılmış

Mevlana Celaleddin-i Rumi / Mehmet Önder

Mevlana'nın Hocası Seyyid Burhaneddin / Abdullah Satoğlu

Mevlana'nın Hocası Seyyid Burhaneddin Hz.leri ve Kayseri İlmiye Tarihinde Meşhur Mutasavvıflar / Ali Rıza Karabulut

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Devrin Örf ve Adetleriyle İlgili Bilgiler / Hacı Ahmet Sevgi

Mevlana'nın Üstadı Seyyid Burhaneddin Hazretleri / Mehmet Hüsrevoğlu

Mevlid-i Şerif / Süleyman Çelebi

Mevsim Rüzgarı / Süleyman Karacabey

Mezardaki Kum / Mehmet Karaarslan

Mısralarda Doğan / Ali Rıza Navruz

Mısraların Aşkı / Erkan Ayrancı

Mihrapta Konuşarak Medyada Yazarak Varoluş Çabası / İhsan Görücü

Miladı Yok / Necla İnce

Milletin Efendisi Girişimci / Faruk Türkoğlu

Milletlerin Vicdan Aynası Mevlana'ya Sesleniş / Faruk Güventürk

Milli Mücadele'de Develi / Mehmet Özdemir

Milli Mücadele'de Develi ve Ermeniler / Cenani Gürbüz

Milli Mücadele'de Gaziantep / Ayhan Öztürk

Milli Mücadele'de Kayseri / Zübeyir Kars

Milli Mücadelede Kayseri Basını / A. Vehbi Ecer

Mimar Ağa Sinan Destanı / Ahmet Sıvacı

Mimar Sinan / Osman Özbahçe

Mimar Sinan / Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği

Mimar Sinan / Turgut Cansever

Mimar Sinan Şiirleri Antolojisi / Abdullah Satoğlu

Mimar Sinan Şiirleri Antolojisi : Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri / Abdullah Satoğlu

Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri 2010 / Sinan ve Çağı Uluslararası Sempozyum 8-11 Nisan Kayseri

Misyonerliğin Misyonu / Oktay Fakıoğlu

Misyonerlik ve Misyonerler / Süleyman Kocabaş

Mitoloji : Metinler-Tahlliler / Bilge Seyidoğlu

Modern Kayseri'nin Mimarlarından Vali Ahmet Muammer Bey (1874-1928) / Neslihan Altuncuoğlu

Molla Hüsrev Mehmet Efendi (1400-1480) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Molu'lu Revai / Abdullah Satoğlu

Molu'lu Revai Hayatı ve Şiirleri / Şaban Ayata

Molulu Aşık Revai / Rasim Deniz

Mor Feryatlar : Afşar Ağıtları / Emir Kalkan

Mucize / Güner Dinçaslan

Muciznur / Ahmet Yücenur

Muhacir / Mustafa Miyasoğlu

Muhammed Mustafa'nın S.A.S. Mi-racı / Demirci Hoca

Muhammedimiz (s.a.v) / Kayseri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği

Mukaddemat / Davud el-Kayseri, Çev. Hasan Şahin, Turan Koç, Seyfullah Sevim

Murtaza Ekici'nin Hayatı, Çevresi ve Şiirlerinden Örnekler / Haz. Derya Yılmaz

Murtaza Hoca Efendi / Yüksel Kalkan

Mustafa Ferit Yıldız (Ozan Hazani) Hayatı, Sanatı, Eserleri / Haz. Şıhmehmet Demir

Mustafa Kemal Paşa'nın Heyet-i Temsiliye Reisi Olarak Kayseri'ye Gelişi / A. Vehbi Ecer

Mustafa Kemal Türkiyesi / Lilo Linke

Mutezileden Aforizmalar / Yüksel Macit

Mutfağımızın Hazineleri / Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mutluluk Üzerine Bir Uğraşı / Salih Kurtulmuş

Mükemmelliğe Adanan Kalpler / Mehmet Akif Kum

Mükerrem İnsan ve Yetişmesi / Hüseyin Dede

Müminler Öldükten Sonra Hakkında İcra Olunacak Vasiyet Tarifnamesi / H. Osman Çapacıoğlu

Müminlerin Dostu / Safuk Sadallah Elmuhtar; Çev. Osman Efkere

Müslüman Ülkeler Arasında İşbirliği ve İslam Ortak Pazarı / Şevki Çobanoğlu

Müslümana Tavsiyeler / Hasan El-Benna; Haz. A. İlhan

Mütareke Dönemi ve Milli Mücadele 1918-1923 / Süleyman Kocabaş

Müze Şehri Kayseri

Namaz Gözaydınlığım / Mehmed Göktaş

Namaz Mü'minin Miracıdır. İbadetler İmanın İlacıdır / Osman Çapacıoğlu

Nasıl Bir Rasule İnanıyoruz / Mehmed Göktaş

Naz Çiçeğim / Sergül Vural

Nazar Boncuğu :Şiirler / Saliha Demirsöven

Ne Güzelsin Türkiye'm Sen / Nedim Varol

Ne Menem Menemen : Kubilay Olayı / Vedat Sağlam

Ne Olursa Olsun Mutlu Olabilirsiniz / Richard Carlson ; Çev. BurcuTümer

Nebevi Ahlak / Zeki Soyak

Necip Fazıl Armağanı / Mustafa Miyasoğlu

Necip Fazıl Gerçeği / Bekir Oğuzbaşaran

Necip Fazıl Kısakürek / Mustafa Miyasoğlu

Necip Fazıl ve Büyük Doğu / Ali Biraderoğlu

Necip Fazıl'ın Şiiri / Bekir Oğuzbaşaran

Necmettin Nursaçan : Hayatı, Hatıraları ve Hizmetleri / Hasan Yavuzer

Necmüddin Daye (1177-1256) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Nefislerin Tedavisi / İbni Hazm ; Çev. Selahaddin Kip

Nerden Nereye Bünyan Belediyesi / Bünyan Belediyesi

Nevruz Bayramı'nın Türk Kültüründeki Yeri ve Önemi Konulu Makaleler (21 Mart 2002) / Yay.Haz. Yaşar Elden

Nevruz Bayramıyla Birlikte Gelişen Yöresel Gelenek, Görenek ve İnanışlar Konulu Makaleler (21 Mart 2003) / Yay.Haz. Yusuf Gömeç

Nevruz'un Renkleri / Durdu Nevruz

Nice Mutlu Yıllara / Afad Akcaçağ

Niçin Mağlup Olduk? / Süleyman Kocabaş

Niyazi-i Mısri Divanı ve Şerhi / M. Efdal Emre

Niyetler ve Diyetler / Mustafa Yaralı

Nokta / Nilüfer Açılan Yıldız

Noktalamalar / Necip Fazıl Kısakürek; Haz. Yılmaz Güney

Nuh Mehmet Küçükçalık'ın Hayatı : Artık Güneş Batıyor / Naşide Gökbudak

Nuh'un Üç-gen'i / Çetin Agaşe

Obadan Köye Köyden Mahalleye Boyacı / Osman Gerçek

Oda ve Borsa Üyelerine İndirim Yapan Konaklama Tesisleri Rehberi / Kayseri Ticaret Odası

Odaklı Yerel Kalkınma Modeli ve Planlaması / Birol Akgül

Odalar Ortak Toplantısı : 2007'nin Getirdikleri, 2008'den Beklentiler, Ortak Çalışma Alanlarının Tespiti / Kayseri Ticaret Odası

Oğuz Türkmenlerinden Avşarlar / Alemdar Ünlü

Oku Oku da Gözün Gönlün Açılsın / Haz. Cemal Bekar

Okul Piyesleri / Kazım Yedekçioğlu

Okullarda Başarının Yolları 1 : Başarıyı Tanıyalım / Rasim Pehlivanoğlu

Okullarda Başarının Yolları 2 : Başarının Şartları / Rasim Pehlivanoğlu

Okullarda Başarının Yolları 3 : Sağlam ve Sağlıklı Olmak / Rasim Pehlivanoğlu

Okumam Yazmam Yok Amma!.. Kayseriliyim : Kayseri Nükteleri Fıkralar, Şakalar, Olaylar / Kemaleddin Karamete

Olmaz Hayal / Emre Miyasoğlu

On Yedi Kumaltı Şehri ve Sadri Maksudi Bey / Ahmet-Zeki Validi

Onlar / Ahmet Sıvacı...[ve öte.]

Onurlu Tercih / Vedat Sağlam

Organize Sanayi Bölgeleri'nin Sorunları / Kayseri 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Orta Anadoluda Bir Efsane Kayserispor / Mustafa Cengiz

Orta Asya'dan Kırım'a (Moğolistan, Kırım, Gagavuzistan, Pakistan Gezi Notları) / Tuncer Gülensoy

Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş / Oliver Leaman; Çev. Turan Koç

Ortaçağda Kayseri Kent Dokusunun Gelişimi / Haşim Karpuz

Ortadirek / Mahmut Kızılkaya

Osman Oğulları'nın Menşei ve Üstün Vasıfları / Ali Rıza Karabulut

Osmanlı Devleti'nin Temel Yapısı ve Tarihimizde İbret Dolu Bazı Sahifeler / Ahmet Uğur

Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı / Süleyman Kocabaş

Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı / Süleyman Kocabaş

Osmanlı Kahiresinde İnşaat İşleri (1517-1798) / Nelly Hanna; Çev. Yıldıray Özbek

Osmanlı Sarayında Bir Nükteden İncili Çavuş Fıkraları / Derl. Süleyman Tevfik, Yay. Süleyman Kocabaş

Osmanlı Siyaset-Nameleri / Ahmet Uğur

Osmanlı Siyasi Kurumları -Klasik Dönem- / Şükrü Karatepe

Osmanlı Şiirinin Sultanları / E.J.W. Gibb; E.J.W. Gibb ; Çev. Ali Çavuşoğlu

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e / Abdulkadir Yuvalı

Osmanlı'dan Günümüze İki İleri Bir Geri / Ahmet Z. Özdemir

Osmanlı'nın Manevi Mimarları / Muammer Yılmaz

Osmanlıdaki Yabancı Okullarla İlgili Belge Çevirileri / Haz. Hüseyin Durmuş

Osmanlılar Zamanında Kayseri / Halit Erkiletlioğlu

Oval Portre / Edgar Allan Poe; Çev. Emre Miyasoğlu

Ozan Gürbüz Değer : Hayatı-Sanatı-Şiirlerinden Örnekler / Haz. Bayram Durbilmez

Ozanlardan : Yürek Sözleri / Bayram Durbilmez

Öğretmen 2 (Sevinç Pırıltıları) / Kenan Gündoğ

Öğretmen Armağanı : Öğretmenler Günü

Öğretmen Şiirleri Ansiklopedisi / Nurkal Kumsuz

Öğretmenler Günü Armağanı

Öğretmenliğimin Dramına Felekler Bile Ağladı / Mahmut Kızılkaya

Öğünmek Gibi Olmasın Amma Kayseriliyim / Mustafa Gümüşkaynak

Öksüz Memed/Ali Rıza Demir

Öksüz Uykular Bırak / Ali Rıza Navruz

Ölçüler Dengeler / Zeki Soyak

Ölmez Atatürk / Adnan Büyükbaş

Ölüm Son Değil / Ahmet Deniz

Ölümsüzdür Düşünceler / Arzı Şahin

Ölümünün 9. Yılında Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Hatırasına

Ömer Seyfettin'in Kaleminden Şair ve Yazarlar / Kemal Timur

Önce Hayaller Ölür / Nurkal Kumsuz

Önemli Eko-Politik İşbirlikleri / Mete Taştan

Örnek İnsan Hz. Muhammed (s.a.s) / Mecit Dönmezbilek

Örtünme Çağrısı / Mehmed Göktaş

Ötelerden Bir Türkü/Ali Rıza Navruz

Ötelerden Üç Vakit / Kemal Şahin

Övünmek Gibi Olmasın Ama Kayseriliyim / Kazım Yedekçioğlu

Öyle Bir Sevda ki / Hüseyin Karaca

Özdeyişler / İsmail Özmel

Öze Çağrı / Bayram Durbilmez

Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması / Mahmut Özdevecioğlu

Özel Ufuk Lisesi 2003-2004 Mezuniyet Yıllığı / Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı

Özelgeler II / Ali Erdal

Özgür Doğu Türkistan İçin / Mehmet Emin Batur

Özlem Yağmurları / Ed. Ümit Fehmi Sorgunlu

Özlem Yağmurları Na't Antolojisi / Yay. Haz. Vedat Ali Tok

Özvatan Ansiklopedisi / Ercan Alımcı

Parantezin İçindekiler Emin Akdamar (1955-2006) / Haz. Halim Şafak

Patrona Halil ve İsyanı / Necati Kotan

Paydaşlık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Kentsel Yenilik (İnovasyon) Sisteminin Altyapısı Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi Sempozyumu 20-21 Ocak 2007 / Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi

Pazarlama Ahlakı ve Kayseri'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticilerinin Pazarlama Ahlakına İlişkin Değerlendirmeleri / İnci Varinli

Pembe Bir His / Kezban Yalçın Baysal

Pervanenin Rüyası / Vedat Ali Tok

Peygamber Efendimizin Doğuşu ve Ahirete İntikali / Demirci Hoca

Peygamberimiz ve İslam Büyüklerinden Özlü Sözler / İsmail Özcan

Pis ve Ruhsuz / Ömer Özışık

Politika / Servet Hacıpaşaoğlu

Postmodern Darbe Süreci 28 Şubat'a Doping / Süleyman Kocabaş

Postmodernizmin İslamcılar Üzerindeki Etkisi / Dursun Çiçek

Postyapısalcı Bir Okumayla Eurimages Destekli Türk Filmlerinin Çözümlenmesi / Murat Soydan

Pragmatik Estetik : John Dewey'in Sanat Felsefesi / Celal Türer

Prangadaki Ümitlerim / Serdar Çolak

Pratik Rusça Kitabı / Beyhan Asma

Prof. Dr. Ahmet Temir'in Hayatı ve Eserleri / Tuncer Gülensoy

Prof. Dr. Ahmet Uğur : Hayatı-Eserleri / Haz. Mehmet Çelebi

Prof. Dr. H. Nihat Bilgen Anlatıyor / Nihat Bilgen

Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı / Haz. Mustafa Argunşah, Mustafa Ünal

Prof. Dr. Sakaoğlu'na 55. Yıl Armağanı / Haz. Ali Berat Alptekin

Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu : Demokrasi, Laiklik ve Cumhuriyete Adanmış Bir Ömür / Nihat Karakaya

Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı : Sanat Yazıları / Ed. Mustafa Denktaş, Yıldıray Özbek

Proje Sunumları / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Rahmetinde Yeşermek / Sultan Açıkgöz

Ramazan Şiirleri Antolojisi / Nurkal Kumsuz

Ramazan-ı Şerif (Ailemiz ve İnanç Sistemimiz) / Haz. H.M. Boydak

Recep Çalkaner : Hayatı-Sanatı ve Eserleri / Haz. Serdar Coşkun

Refahyol Hükümeti Sonunun Perde Arkası / Süleyman Kocabaş

Rehgüzar / Emin Akdamar

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-1 / Erciyes Üniversitesi/Rekabet Kurumu

Remzi Divançesi : Kayserili Mehmed Remzi Efendi / Haz. Ahmet Emin Güven

Renksiz Dünya / Nurkal Kumsuz

Risaletü't-Tasavvuf / Zuhuri; Haz. Suzan Tokatlı

Risaletün Fi Hakk-il Besmele (Besmele Risalesi) / Gözübüyük Zade İbrahim Efendi

Rita / Kemal Safa Güntekin

Rubaiyyat-ı Oğuz / Bekir Oğuzbaşaran

Ruhlar Alemi : İslam'da Vasiyyet ve İsgat Meselesi / Ali Rıza Karabulut

Ruhumun Kanat Sesleri / Hüseyin Kemal Türkmen

Ruhumuzu Geri Verin / Alişan Satılmış

Rus Edebiyatından Seçilmiş Makaleler I / Beyhan Asma

Rus Edebiyatından Seçilmiş Makaleler II / Beyhan Asma

Rus Yayılmacılığı Karşısında Kafkasya Müridizm Hareketi / Ahmed Akmaz

Rüyalar ve Uyanışlar / Latife Tekin

Rüzgarıma Batan Diken / Cengiz Polat

Sad-i Mezrası İmaret Köyü Amarat Kasabası / Mustafa Ferit Yıldız

Sadeleştirilmiş Küçük Sözler / Bediüzzaman Said Nursi; Sad. Kemal Bakırhan

Sadık Baba / Ahmet Özerdem

Sadıka Ana : Sadıka Sabancı'nın Hayat Hikayesi / Sadun Tanju

Sadri E. Ertem'in Romanlarının Tahlili / Mustafa Parlak

Safahat : Tam Metin ve Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir / Mehmet Akif Ersoy; Haz. M. Ertuğrul Düzdağ

Sahil Kahvesi / Ayhan Yılmaz

Sahrada Bir Gonca Açtı / Saim Deligöz

Saklanan Gerçekler : Demokrasiye Nasıl  Geçtik? 1945-1946 / Süleyman Kocabaş

Salnamelerde Kayseri : Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri / Haz. Uygur Kocabaşoğlu, Murat Uluğtekin

Sami Dinlerde Tanrı Fenomenolojisi / Mustafa Ünal

San'atta ve Maneviyatta Tesbih / Halit Erkiletlioğlu

Sana Yazdım / Ali Demir

Sanat Hayatının 60. Yılında "Lale Şairi" Abdullah Satoğlu Armağanı / Abdullah Satoğlu

Sanat ve Aksiyon İçinde Bir Portre Denemesi / Mustafa Özer

Sanayiciler ve Çevre / Kayseri Valiliği İl Çevre Müdürlüğü

Sanihat-ı Seyrani / Çev. Kerim Türkmen

Saptamalar Vurgular / Halim Şafak

Saraydaki Kayserili : Şükrü Bey / Muzaffer Şahin

Sarı Ferit / Bahri Yağmur

Sarı Göl'ün Atları / Süleyman Sağlam

Sarıçay'dan Ömür Uzatma Kahvehanesi'ne Edebiyatta Milas / Haz. Halim Şafak Şanlıdağ

Sarıkamış Faciyası Aralık 1914 / Süleyman Kocabaş

Sarıoğlan Belgeseli / Kenan Gündoğ, Nezahat Kariper

Sarız'da Düğün "Avşar Düğünü" / Ahmet Z. Özdemir

Satanizm / Yasemin Karaman

Sayha / Sami Öztürk

Sayılarla Kayseri / Hamdi Altuntaş

Seçme Şiirler / Seyrani

Selam / Şevki Çobanoğlu

Selam Çiçek Kökleri / Mehmet Tevfik Temiztürk

Selam Kayseriliye / Muharrem Barut

Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Selçuklu Rasathaneleri / Ahmet Hulusi Köker

Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Selçuklular ve İslamiyet / Osman Turan

Selçuklular Zamanında Türkiye / Osman Turan

Semantik Açıdan Kur'an'da Lanet / Yavuz Fırat

Sen Ben Aşk / S. Burhanettin Akbaş

Sen Bende Bir Ömür / Murtaza Ekici

Sen Düşersin İçime / F. Ülkü Bardak

Sen Seversen / Doğan Ümit Aksel

Senfonik Yalnızlık / Rıdvan Karabulut, Mustafa Burak

Seni Sevmek / Ferhat Arslan

Seni Yazdım Şiirlere : Notasız Virgülsüz Bir Hayat / Ünal Cankı

Serçenin Gözyaşları / Mahmut Karaköse

Sergül Vural : Hayatı, Sanatı ve Eserleri / Haz. Züleyha Karyağdı

Servet-i Fünun / Mustafa Kışan

Ses ve Heves / Mustafa Özer

Sessiz Aşk Çığlıkları "Olgünlüğü" / Ahmet Gök

Sessizliğin Sesi : Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor / Derl. Ferda Balancar

Sessizliğin Türküsü / Saim Urungu Maraş

Setenönü /Ali Rıza Navruz

Sevda Duygularına Ellerimle Dokundum / Güner Dinçaslan

Sevda Dümenini Sana Bıraktım / Mustafa Ferit Yıldız

Sevda Pınarı / Mustafa Öztürk

Sevda Yağmuru / Mevlüt Ozan

Sevdakar / Muhsin İlyas Subaşı

Sevdam İle Övünürüm / Necmettin Singil

Sevdam Yalansız / Mehmet Gençsoy

Sevdamız Türkiye / Alper Tunga Elbaşı

Sevdanın Son Kerem'i / Abdülkadir Budak

Sevdanın Yeli / Duran Tamer

Sevde Gör / Ali Baş

Sevgi Bahçesi / Ahmet Asma

Sevgi Çiçeği / Ahmet Efe

Sevgi Çiçekleri Solmasın / Baki Yıldırım

Sevgi Donanması / Muhsin İlyas Subaşı

Sevgi Gönül / Haz. Haluk Perk, Hüsnü Öztürk

Sevgi Tohumları Ekiniz / Murat Tantalkaya

Sevgi ve Toplum Üzerine / Mustafa Göçer

Sevgi Yolu / Mustafa Tan

Sevgi Yumağı / Ali Erbaş

Sevgiliye Mısralar / Mustafa Sarıkaya

Sevginin Gözyaşları / Nurettin Ateş

Sevgisizlik Okulu / Hamza Tunbak

Sevgiye Kucak Açmak / Haz. Adnan Büyükbaş...[ve öte.]

Sevgiyle Gelen Şiirler / Nazmi Haskilit

Sevi / Doğan Ümit Aksel

Sevmek Geldi İçimden / Ömer Nebioğlu

Seyahatnamelerde Kayseri / Osman Eravşar

Seyr-i Hal / Hüseyin Türkmen

Seyrani / Hasan Ali Kasır, Hasan Ali Kasır

Seyrani / Hasan Ali Kasır

Seyrani Şiirleri Antolojisi / Ahmet Gürlek

Seyyid Battal Gazi : Kayseri Hikayesi / Yüksel Kalkan

Seyyid Burhaneddin Hüseyin : Seyyid-i Sırdan Muhakkik-i Tirmizi / Mehmet Çayırdağ

Seyyid Burhaneddin Muhakkık-i Tirmizi / H. Ahmet Sevgi; Ed. Ahmet Hulusi Köker

Seyyid Burhaneddin Tirmizi

Sınıf Arkadaşları / Cevdet Kudret

Sınırsız Düşlerin İdamlık Yüreği / Ali Rıza Navruz

Sırlı Söz  Suskun Satırlar / Sabit İnce, Nazende İnce

Sızı 1 / Ali Rıza Navruz

Sızı 2 / Ali Rıza Navruz

Sızırlı Aşık Hasan / Doğan Kaya

Sihirli Zaman / İsmail Özmel

Sinan / Abidin Dino

Sinan'ın Kitabı / Gleb Şulpyakov,Çev. Kayhan Yükseler

Sinema Anlatı ve Analiz / Ed. Murat Soydan

Sinemanın Kayseri'deki Serüveni / Yaşar Elden

Sis ve Selva / Mustafa Özer

Sisli Şarkılar / Kamil Şahin

Siyaset ve Bürokrasi Gündemi / Şükrü Karatepe

Siyer-i Nebi (Peygamberin Hayatı) / Halil Sevgin

Sohbetler / Osman Çapacıoğlu

Sohbetler ve Hatıralar / Ahmet Coşkun

Sohbetler ve Hatıralar 2 / Ahmet Coşkun

Sokaktaki Adam / Mustafa Acar

Sokrat ve Eflatun'dan Günümüze Ahilik / Sadık Göksu

Solgun Akşamlar / Mustafa Bozkurt

Son Damla Senin İçin / Murtaza Ekici

Son Direnişçi / Vedat Sağlam

Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi Akyürek / Ahmet Cahid Haksever

Son Haçlı Seferi Balkan Harbi 1912-1913 / Süleyman Kocabaş

Son Kurşun / Adnan Büyükbaş

Son Yaprak da Düştü / Ahmet Sıvacı

Sorularla Merak Edilen Tarihimiz / Süleyman Kocabaş

Sosun Köyü (Ortakavak) / Yüksel Kalkan

Sosun Köyü (Ortakavak) II / Yüksel Kalkan

Sosun Köyü (Yeni İsmi İle Ortakavak) 1960-2007 Yılları Arasında Vefaat Edenlerin Listesi / Derl. İbrahim Özdin

Sosyal Bilim Metodolojisi / Frank Lewins, Çev. Abdulvahap Taştan

Sosyal Paylaşımda İslam Modeli İnfak-Tasadduk / Necmeddin Şeker

Soy Ağacı / Adem Özocak

Söğütlü Kahvenin Müdavimleri/Ziya Şahin

Sönmeyen Ateş / Durdu Akkoç

Söyleyip Geçtim Seni / Aydemir Doğan

Spor Dallarında Beslenme ve Yüksek Performans Bilgisi / K. Muzaffer Üstdal, Ahmet H. Köker

Su Kimyası / Mehmet Doğan, Mustafa Soylak

Su Şiirleri "Aşkın Su Hali" / Ahmet Gök

Suçum Türk Olmaktır / Şemsettin Küzeci

Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet / Süleyman Kocabaş

Sultan Alaeddin Eratna / Kemal Göde

Sultan II. Abdülhamid : Şahsiyeti ve Politikası / Süleyman Kocabaş

Sultan Sazlığı / Kayseri İli Çevre Koruma Vakfı

Surat Asmak Hakkımız / İsmet Özel

Susamışlığımdı Belki... / Mehmet Şafak

Suskun Taşlar Şairi Mimar Ağa Sinan Destanıdır / Ahmet Sıvacı

Susurluk'tan Ergenekon'a Jitem Gerçeği / Çetin Agaşe

Suyu Arayan Adam / Şevket Süreyya Aydemir

Süleymanlı / Ali Rıza Karabulut

Süveyda / Sergül Vural

Şahruh'un İki Yanı : Karaözü'nün Eğitim ve Kültür Tarihi / Ahmet Özerdem

Şair Ali Rıza Navruz'un Monografisi / Haz. Hüseyin Yüce

Şair Beliğ : Abdurrahman Hilmi Bin Ali Nisari Kayserili / Ahmet Emin Güven

Şair Hisarcıklızadeler / Ahmet Emin Güven

Şair-Bestekar Sabit Özdemir Özenç Hayatı-Sanatı ve Besteleri / Kadir Özdamarlar

Şairler ve Yazarlar Sözlüğü / Nurkal Kumsuz

Şanizade Ataullah Efendi (1771-1826) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Şansı Arayacak Vaktim Olmadı / Hüseyin Bayraktar

Şapkamda Saklanan Azrail / Mustafa Özer

Şark Cephesinde Gördüklerim / H. Emir Erkilet

Şaşkın Kişi / Suat Nalbantoğlu

Şefaat Tefsiri / İrfan Setenci

Şefaatli ve Yöresi Folkloru / Haz. Ayşegül Durmaz

Şefaatli Yöresi Halk Edebiyatı / Haz. Hakan Yılmaz

Şehirname / Muhsin İlyas Subaşı

Şehit Arif'in Fadimesi / Mustafa Taş

Şer'iye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı (1738-1749) / Ayhan Öztürk

Şer'iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Girit Seferi'ne Katkısı (1645-1669) / Hava Selçuk

Şeyh Ali Semerkandi (K.S.) : Hayatı Menkıbeleri / Hüseyin Aşık

Şeyh Bedreddin (1358?-1420) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri / Mustafa Fidan

Şeyh Turesan Veli Hazretleri / Mehmet Çayırdağ

Şeytanın Günlüksüz Irgadı / Celal Fedai

Şiir Bahçesi / Nigar Bulut

Şiir Dünyasındaki Yerim Üzerine / Coşkun Ertepınar

Şiir Okuma Anları / İbrahim Berksoy

Şiir Okuma Kılavuzu / İsmet Özel

Şiir Terimleri Nazım Tür ve Şekilleri / Vedat Ali Tok

Şiirden Şarkıya Türküye / Hamza Tarla

Şiirden Şuura / Muhsin İlyas Subaşı

Şiiri Katleden Adam / Mehmet Gençsoy

Şiirin Gevrek Yeri / Ali Akdemir

Şiirin Güncel Dağarcığı / Hamza Tarla

Şiirler 1962-1974 / İsmet Özel

Şiirlerim / Nesrin Özbek

Şiirlerim / A. Naci Özsan

Şiirlerle Arayışlar / Güven Çivicioğlu

Şiirlerle Hemşire / Abdullah Çağrı Elgün

Şiirlerle Kayseri / Rifat Açıkgöz

Şimdi Yaz / Abdülkadir Budak

Şimdiki Aklım Olsaydı (Evlilik Üzerine) / Muzaffer Koçer

Şiremenli Caddesi / Aydemir Doğan

Şişkin'in Resimleri, Desenleri / Ali Verdiyev

Şu Bizim Kayseri / Yunus Emre Özulu

Şu Bizim Persenk (Kapıkaya) / Yaşar Elden

Şu Dağlar Bizim Dağlar / Coşkun Ertepınar

Şükri-i Bitlisi Selim-Name / Mustafa Argunşah

Tahrir ve Evkat Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları / Yasemin Demircan

Tahta Gönül / Mehmet Şahin

Tahta Kalem / Süleyman Ekici

Tahziru'l-Eykaz Min Ekazibi'l-Vu'az / Ali Toksarı

Talas 1850-1950 : Zaman, Mekan, İnsan Manzaraları / Ali Tuzcu

Talihsiz Şehzade Cem Sultan / Muammer Yılmaz

Tan Yeri Ağarırken / Alper Tunga Elbaşı

Tanrıdağı'ndan Yükselen Ses / Mustafa Önder

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Şam / Sebahattin Samur

Tarih İçinde Kayseri / Kemal Göde

Tarih İçinde Kayseri Basını / Ed. Hamza Çakır, Hakan Aydın

Tarih-i Hayatım / Başkatipzade Ragıp Bey

Tarihe Selam / A. Osman Karamermer

Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri / İlhan Özkeçeci

Tarihi Kayseri'de Kadının Adı / Mustafa Işık

Tarihi, Kültürü, Folkloruyla Karaözü / Ahmet Özerdem

Tarihimizde Komplolar : Olaylar...Odaklar...Kayıplar / Süleyman Kocabaş

Tarihimizde Ramazan Bayram ve Kadir Geceleri / Hüseyin Akgül

Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi / Süleyman Kocabaş

Tarihimizden Altın Damlalar / Muammer Yılmaz

Tarihle Doğanın Buluştuğu Yer Adilcevaz / Yasin İpek

Tarihte Adil Türk İdaresi / Süleyman Kocabaş

Tarihte Muhteşem Cevaplar / Mehmet Karaarslan

Tarihte Türk - Rus Mücadelesi / Süleyman Kocabaş

Tarihte Türkler ve Almanlar / Süleyman Kocabaş

Tarihte Türkler ve Fransızlar / Süleyman Kocabaş

Tarihte ve Günümüzde İhvan İl-Müslimin Örgütü / A. Vehbi Ecer

Tarihte ve Günümüzde İhvan'ül-Müslimin Örgütü / A. Vehbi Ecer

Tarihte ve Günümüzde Türk - Yunan Mücadelesi / Süleyman Kocabaş

Tarihte ve Günümüzde Türkiye'yi Parçalama ve Paylaşma Planları / Süleyman Kocabaş

Tarihten Gelen Ses / Ümit Fehmi Sorgunlu

Tarihten İnciler / Muammer Yılmaz

Tasavvuf Risalesi ve Metaliu'l-İman / Yusuf-i Hakiki ; Haz. Ali Çavuşoğlu

Taşhanlı Hamza Hoca : Aşık Cemali 1806-1888 / İrfan Mutlu

Taşköprülü Zade Ahmet Efendi (1495-1561) / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Taşla Konuşan Deha : Mimar Sinan / Muhsin İlyas Subaşı

Taşlama / Mustafa N. Çeven

Taşpınarlı Halk Şairleri / Bayram Durbilmez

Tavlusun / Hüseyin Cömert

Tavşanın Randevusu / İsmet Özel

Tecrübe Konuşuyor / Osman Arolat

Tecvid İlmi ve Kur'an Kıraatı İle İlgili Meseleler / Ahmet Madazlı

Tek Adam / Coşkun Ertepınar

Tek Başına (Öğretmen) / Kenan Gündoğ

Tek Parti Dönemi / Şükrü Karatepe

Tekasür Suresinin Düşündürdükleri / Selahaddin Kip

Temel Bilgiler / Arif Çağlar

Temel Ekonomik Göstergelerle Kayseri / Bekir Mutlu Gökçesu

Ter ve Dua / Ahmet Uluşan

Terkedilen Kültürümüz Kayseri Bağcılığı / Halit Erkiletlioğlu

The Academic Staff of Erciyes University / Yay. Haz. Mehmet Doğan...[ve öte.]; Çev. Hayati Atmaca

The First Turkish Inscriptions and The Turkish Language / Tuncer Gülensoy

The Woman in Selected Russian Classics / Beyhan Asma

Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi / Ali Rıza Karabulut

Tıpda Deneysel ve Klinik Araştırmalar Tarihi / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Tır Karneleri Himyesinde Uluslararası Eşya Taşımasında Kayseri 2001 / Osman Palancıgiller

Timur ve Devlet Yönetim Stratejisi / Emrullah Tekin

Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye / Ünver Günay, A. Vehbi Ecer

Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye / Ünver Günay, A. Vehbi Ecer

Toprak Kaygılara Bırakır Yelkenini / Türkan Sönmez Daşkın

Topraktan Yükselen Ses / İlyas Türkmen

Tualler / Hatice Gülensoy

Turistik ve Tarihi Eserleriyle Yeşilhisar / Yeşilhisar Turizm ve Tanıtma Derneği

Turizm / Lütfullah Teoman

Turizm Hukuku : Türk Turizm Politikası, İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve Turizmi Teşvik Tedbirleri / Faruk Andaç

Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri : Hafta Sonu Seminerleri V / Erciyes Üniversitesi

Tut Elimi / Rahmi Nalbantoğlu

Tutkulu ve Esir / Mehmet Ali Gül

Tuzla (Palas) Gölü / Serkan Yılmaz

Tükçesi Varken / Ali Dündar

Tükeniyor Bir Şeyler... / Ahmet Sıvacı

Türk Bodun Bilimi Araştırmaları / Harun Güngör

Türk Çocuklarına Milli Şiirler / Ed. Mustafa Argunşah

Türk Din Tarihi / Ünver Ünay, Harun Güngör

Türk Dünyası : Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat / Nevzat Özkan

Türk Dünyası Şiir Güldestesi 6 : Metinler/Bildiriler/Seçmeler / Türkiye Yazarlar Birliği

Türk Dünyasında Kimya Bilimi ve Eğitimi Tarihi / Ed. Ahmet Hulusi Köker, Cihat Tunç

Türk Edebiyatı Tarihi 2 / M. Necati Demircan, S. Burhanettin Akbaş

Türk Edebiyatında Ağıtlar / İsmail Görkem

Türk Edebiyatından Seçme Şair ve Yazarlar / Ahmet Özkan

Türk Filmlerini Yönetenler-1 / Ed. Murat Soydan

Türk Halk Edebiyatı / İgnacz Kunos; Çev. Tuncer Gülensoy

Türk Halk Kültüründe Hoşgörü / Bayram Durbilmez

Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1999 / Kültür Bakanlığı

Türk Halk Şiirinden Seçmeler / Haz. Kevser Terzioğlu

Türk İslam Ülküsünde Kıvılcım / Adnan Büyükbaş

Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler 1918 / Mustafa Görüryılmaz

Türk Kültürü Açısından Yahyalı / Sami Köşker

Türk Kültüründe Aşevleri : Kayseri Örneği / Ed. Ahmet Buran

Türk Musiki ve Kültürümüz / İsmail Özmen

Türk Ninniler Hazinesi / Haz. Amil Çelebioğlu

Türk Şiirinde Hazret'i Muhammed (s.a.v) / Vedat Ali Tok

Türk Tezhib Sanatı ve Tezyini Motifler / İlhan Özkeçeci

Türk Toplumunda Nazar Olgusu ve Psikolojik Bir Yaklaşım / Ali Kuşat

Türk-Rum Nüfus Mübadelesi ve Kayseri'deki Rumlar / Ramazan Tosun

Türkçenin Sırları / Nihad Sami Banarlı

Türkçü Gazeteci Yunus Bekir / Hüseyin Cömert, Yaşar Elden

Türkiye Nereye Gidiyor? : Buhranlarımız, Yabancılaşma, Batı'nın İç Yüzü / Süleyman Kocabaş

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kayseri 2002

Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri / Halit Erkiletlioğlu, Oğuz Güler

Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri / Halit Erkiletlioğlu, Oğuz Güler

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ne Bağlı Odalar ve Borsalar Rehberi / Ayşe Gülden Durmuş

Türkiye Türkçesi-Kırgız Türkçesi Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü / Tuncer Gülensoy

Türkiye Uygarlıklar Rehberi 5 : Anadolu / John Freely

Türkiye'de Demokrasi Buhranı / Süleyman Kocabaş

Türkiye'de Ekonomi Politikaları ve İşsizlik Meselesi / Şevki Çobanoğlu

Türkiye'de Ekonomik Çıkmaz / Şevki Çobanoğlu

Türkiye'de Gazetecilik ve Bilim İletişimi : Yapısal Özellikler Sorunlar ve Çözüm Önerileri / İrfan Erdoğan

Türkiye'de Gizli Tarih II : Dönmelik ve Dönmeler / Süleyman Kocabaş

Türkiye'de Hemşirelik ve Gelişimi Tarihi / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler İçin Kalkınma Stratejileri Önerisi Büyük Tuzhisar Örneği / Ozan Hovardaoğlu, Seda Çalışır Hovardaoğlu, Fulya Sınacı

Türkiye'de Köy Enstitüleri ve Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü / Rasim Pehlivanoğlu,

Türkiye'de Politikada Şiddet'in Perde Arkası (1876-1996) / Süleyman Kocabaş

Türkiye'de ve Dünyada İhsan Doğramacı Olayı / Celal Ertuğ

Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları / Mehmet Şahin

Türkiye'de Yerel Yayıncılığın Gelişimi ve Bölgesel Yapı İle İlişkileri : Kayseri Örneği / Derya Nacaroğlu

Türkiye'den Kovulmak : Hacı Bey'in İzmir Günleri / Harry Yeseyan; Çev. Zafer Avşar

Türkiye'nin Canı Boğazlar / Süleyman Kocabaş

Türkiye'nin İdare Teşkilatı / Şükrü Karatepe, Şükrü Karatepe

Türkiye'nin İlk Köy Kütüphanesi : Eşekli Kütüphane / Abdullah Çağrı Elgün

Türkiye'nin Yönetim Sorunları / Şükrü Karatepe

Türkün Gücü / Mustafa (Aşık Gözübenli) Önder

Ukrayna'da Osmanlılar : Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672) / Mehmet İnbaşı

Uluslararası Bağımsızlık Projesi Misak-ı Milli ya da Büyük Güçlere Meydan Okuma / Serdar Sakin

Uluslararası Katılımlı Temiz Çevre, Atıklar ve Geri Dönüşüm Sempozyumu / Ed. Şükrü İşler, Raşit Altuntaş

Uluslararası Katılımlı Temiz Çevre, Atıklar ve Geri Dönüşüm Sempozyumu / Ed. Şükrü İşler, Raşit Altuntaş

Uluslararası Makaleler Kataloğu 2000-2001 / Erciyes Üniversitesi

Uluslararası XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da İslam Düşüncesi ve Davud el- Kayseri Sempozyumu / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Umutlar Hayal Oldu / Fevzi Çınar, Fevzi Çınar

Umutlar Uyanırken / Oktay Fakıoğlu

Umutlarım Komada / Muammer Baydere

Umutsuz Fener / Adnan Özkılavuz

Unutur mu Sanıyorsun / Mustafa Ferit Yıldız

Uşak Olayları ve İzmir Topkapı Olayları 30 Nisan-4 Mayıs 1960 / Süleyman Kocabaş

Uzaklara Balam / Hızırbek Gayretullah

Üç Neslin Hikayesi / Süleyman Sağlam

Üç Tebliğ : Vehhabiler, İbn Sina, Mekke Şerifleri / Ahmet Vehbi Ecer

Üçgenin Dördüncü Köşesi / Adnan Büyükbaş

Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu / İlhan Akbulut

Ülkü ve Ülkücülük Şuuru / Adnan Büyükbaş

Ülkücüye Mektuplar / Adnan Büyükbaş

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Tarafların Algılamaları ve Beklentileri (Kayseri'de Bir Uygulama) / Mahir Nakip, Asuman Akdoğan

Üniversiteler İçin Türkçe El Kitabı / Tuncer Gülensoy

Üşüyorum : Şiir Güldestesi / Haz. Sergül Vural

Vaat Edilmiş Toprak Filistin İçin Mücadele : Türkiye ve Siyonizm / Süleyman Kocabaş

Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve Tabirler / Ali Himmet Berki

Vakit Yok Hüzünlenmeye / Ahmet Ada

Van Demek Vatan Demek/Ziya Şahin

Vani Mehmet Efendi / Ed. Ahmet Hulusi Köker

Vatan Borcu Ödüyorum : Kadir Has / Ed. Hulusi Turgut

Vatan Millet Sakarya Üstüne Düşülmüş Notlar / Yaşar Kaplan

... ve Aynı Rüzgarlarla Savrulduk / Ali Rıza Navruz...[ve öte.]

...ve Kar Yağdı / Güner Dinçaslan, Güner Dinçaslan

...ve Kar Yağdı Üzerimize / Güner Dinçaslan

ve Şarkı Devam Et... / Aydemir Doğan

...ve Yağmur Yağıyordu Saçlarına / Sunay Çetin

Vergi Rehberi 2002 / Kayseri Ticaret Odası

VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri / Kültür Bakanlığı

VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002) Bildiriler / Ed. M. Denktaş, Y. Özbek, A. Sağıroğlu Arslan

Volkan'ın Sesi / Nuh Naci Akmermer

Vurulduğum Yerde / Bünyamin Doğruer

Vuslat Türküsü / Muhsin İlyas Subaşı

Vuslat Yolu / H. Osman (Demirci Hoca) Çapacıoğlu

Waldo Sen Neden Burada Değilsin / İsmet Özel

William Blake'in Mistik Boyutu / A. Serdar Öztürk

William James'de Pragmatism / Mehmet Serpin

XII. Bölge Müdürlüğü Tanıtım Raporu Kayseri / Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi / A. Vehbi Ecer

XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

XVI. Yüzyıllarda Sultanönü Sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri / Halime Doğru

XVI. YY. Başlarında Kayseri / Mehmet İnbaşı, Mehmet İnbaşı

XX. Yüzyıl Türk Halk Şairleri Antolojisi / Emir Kalkan

Ya Ben Ya İstanbul / Mehmet Karaarslan

Yaban Çiçeği / S. Burhanettin Akbaş

Yabani Güvercin / Nurmuhammet Yasin Örkişi; Çev. Mehmet Emin Batur

Yabanlu Pazarı : Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar / Faruk Sümer

Yağmur Damlaları / Ali Yağmur

Yağmur Yağmıyordu / Ümit Fehmi Sorgunlu

Yağmurlar Güle Yağdı / Ahmet Sıvacı

Yağmurlarla Gelsin Gidişin / Nurdan Emlik, Adnan Büyükbaş

Yakın Tarihimizin Sosyal Depremlerinden 1944 Türkçülük-Turancılık Olayı / Süleyman Kocabaş

Yalan Yarim / İsmail Adil Şahin

Yalnızlar Rıhtımı / Hasan Nail Canat

Yalnızlık Rüyası / Emre Miyasoğlu

Yaman Dede / Mustafa Özdamar

Yangın Yeri Yüreğim / Mahir Sürmelibey

Yangınlarda Yalın Yürek / Betül Övünç

Yanık Nameler / Salih Kurtulmuş

Yanlış Anka Destanı / Abdülkadir Budak

Yaralı Serçe / Hasan Nail Canat

Yaratılmışların Acaibleri / Ahmedi Bican; Haz. Ahmet Özmerdivenli

Yaren / Ali Kırbıyık

Yaren (Bidahi) / Ali Kırbıyık

Yarın Unutturma Bana / Emin Akdamar

Yarına Tarih Düşülmez / Mehmet Uçar

Yarını Beklerken / İhsan İnan

Yarınlar Dünleşmeden / Burhan Karagöz

Yarname / Bayram Durbilmez

Yasak / Şeyhmus Çiçek

Yasak Sevi / Doğan Ümit Aksel

Yasin-i Şerif / Hayrat Vakfı

Yassıada ve Kayseri Günlükleri / Tevfik İleri, Yay. Haz. Cahide İleri (Aksoy)

Yassıada Zabıtları-VIII: Kayseri Olayları Davası / Haz. Emine Gürsoy Naskali

Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri / Samet Ağaoğlu

Yaşam Öyküm : Kayserili, Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey'in Eğitim-Savaş-Tutsaklık-Kurtuluş Anıları / Haz. Ahmet Emin Güven

Yaşam Öyküm : Kayserili, Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey'in Eğitim-Savaş-Tutsaklık-Kurtuluş Anıları / Haz. Ahmet Emin Güven

Yaşamak İçin Uyanık Olalım / Haz. İsmail Kızıldağ Fuatoğlu

Yaşayan Anadolu Efsaneleri / Ali Rıza Önder

Yaşlı Gözlerim / Salih Dinçer

Yatırım Teşviklerinin Kayseri Sanayiine Etkisi / Haluk Şeftalici

Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu (28-29 Mayıs 2002) / Yay. Haz. Süleyman Akyürek, Mehmet Korkmaz

Yaz Dediler Yazdım / H. Ali Erkal

Yaz Seninle Sıcaktı / Hasan Hodul

Yazar İvan Bunin İle Yaşam Fotoğrafları / İvan Bunin

Yazılmayan Sayfalar / Hüseyin Çarkıt

Yazyurdu İlham Kaynağı / H. Mustafa Sarıkaya

Yeleli Kurt : Çin Seddi'nde Bir Akıncı Türk / Süleyman Yücel

Yeminli Levanten Manastırı / Esra Balaban

Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu Bütün Şiirleri / İsmail Görkem

Yeni Sözler : "Özdeyişler-Deyimler-Şiir-Canlıların Dili" / Mustafa Dinler

Yeni Türk Lirası / Kayseri Ticaret Odası

Yeni Usül Mu'allim-i Sarf / Ahmed Rasim, Haz. Suzan Tokatlı

Yeniden Doğmak / Mehmed Göktaş

Yeniden Kuva-yı Milliye / Fazıl Ahmet Bahadır

Yerel Yönetimler ve Eğitim Paneli / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Yerel Yönetimler ve Siyaset Sempozyumu : 9 Temmuz 1994 / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Yeşil Gözlerine Yandım / Adnan Özkılavuz, Mehmet Çağlıkasap

Yeşilhisar Tarihi / Ahmet Müderrisoğlu

Yılanlı Dağı / Süleyman Sağlam

Yıldırım Hüseyin Hüsnü Emir (Erkilet) / Genel Kurmay Başkanlığı

Yıldız Aktı Gözlerime / Ali Başer

Yıldızlara Yürümek / Adnan Büyükbaş

Yılgınlığa İnat / Alişan Satılmış

Yoğunburç Aşıklar Kahvesi

Yoksa Sen mi Diledin / Tezer Cem

Yol Gösterenler / N. Mehmet Solmaz

Yollar ve İzler / Mustafa Miyasoğlu

Yorgun İkindiler / H. Ali Kasır

Yorgun ve Durgun Hisler / Ethem Çifçibaşı

Yorgun Yıllar / Alper Tunga Elbaşı

Yorgun Yolcu / Ahmet Ekici

Yosun Ağacım Çiçek Açtı / Mehmet Şahin, Salih Satılmış

Yöremiz ve Töremiz

Yöresel Ürünler / Haz. Birsen Koca

Yunus'tan Günümüze Bin Bir Altın Beyit / Bahri Yağmur

Yurda Dönen İşçilerin Uyum Sorunları ve Din / Abdulvahap Taştan

Yuri Drujnikov "Puşkin'in İkinci Karısı" : Okuma - Anlamadan Metin Analizine / Sevinç Üçgül, Renata Aktaş

Yurtiçi Endüstriyel ve Sektörel Fuarlar Takvimi / Kayseri Ticaret Odası

Yüce Duygu 1 (Şiirlerim) / Kenan Gündoğ

Yükseklerde / Osman Akalın

Yüreğimde Bir Milyon Ölüm / Alişan Satılmış

Yüreğimin İçinde Yürüyorum / Nilüfer Açılan Yıldız

Yüzbaşı Sarkis Torosyan : Çanakkale'den Filistin Cephesine / Sarkis Torosyan; Yay. Haz. Ayhan Aktar, Çev. Gizem Şakar

Yüzyıl Yaşa Yüzyıl Öğren / Ali Verdiyev

Yüzyıllık İkişık / Uygur Orhan

Zalim / Mustafa Ünal

Zaman Aşanlar (IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı) / İlhan Özkeçeci

Zaman Eskidi Hayallerde / İhsan İnan

Zaman Kuşun Kanadında / İsmail Özmel

Zamana Adanan Sözler / Hikmet Ulusoy

Zamana Güldüm / Mustafa Tan

Zamanın Faytonlarında Bir Yitik Durak / Hacı Kısır

Zamansız Randevu / İbrahim Kılınç

Zararlı Dini Faaliyetler ve Amaçları / Ahmet Vehbi Ecer

Zenginden Kaparo / Atiye Güner Tümüklü

Zılli Zade Hacı Emin Efendi / Ahmet Emin Güven

Zirvede 10 Yıl 1998-2008 / Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Din Bilimi Araştırması -Kayseri Örneği- / Ünver Günay...[ve öte.]

Zulum Zaman Aynasında / M. Mustafa Berçil

Zügüdar / Mustafa Miyasoğlu

Zümrüd-ü Anka'nın Kanatları / İrfan Karabulut

Zümrüt-ü Anka'dan Hazreti İnsan'a / Bekir Tanrıöver
Çalışma Saatlerimiz


Hafta İçi: 08.30-13.15 14.15-18.00
Hafta Sonu: 09.00-13.15 14.15-18.00

NOT: Pazar Günleri ve Resmi Tatil Günlerinde Kütüphanemiz Hizmet Vermemektedir

İstatistik


Online Dün Bugün Toplam
1 46 40 148233