Kadı Mahmud BedreddinKadı Mahmud Bedreddin 1500 lü yıllarda Kayseri’de yaşamıştır. Babası Ulemadan âlim ve fazıl bir şahıs olan Mevlana Süleymanegi, Annesi Şeyh Tennuri Hazretlerinin oğlu Şeyh Kasım’ın kızı Ayşe Hatundur. Büyük bölümü Kanuni Sultan Süleyman Döneminde olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu Kayseri sancağında uzun yıllar Kadılık yapmıştır. Kadı Mahmud Bedreddin başta hamam, kütüphane, medrese, camii olmak üzere Kayseri’ye çok sayıda eser kazandırmış olup birçoğu zamanla yok olmuş, sadece Camii Kebir mahallesinde bulunan ve Kadı hamamı olarak bilinen halen faal çifte hamam bugün ayakta kalan tek tarihi binasıdır. Vakfiyesinde geçen isim ve ünvanlarının bazıları şöyledir; “Arap ve acem kadılarının en kamili, büyük efendi, karanlığın aydınlığı, edep sahibi, kemal ehlinin en layığı, fazilet ve olgunluk tacı ile taçlanan, izzet ve cemal derecesinin en yükseğine erişen, hak ve doğru olduğu açık bulunan şeriatın yardımcısı, hükmün delillerinin sağlam ve kolaylarını bilip gösteren, sened ve şahidin göz nuru, irfan bahçesinin çiçeği, hakikat işaretinin çırası, temiz soya sahip, ilim ve edep sıfatlarına haiz, devlet ve saadetle müşerref Kadı Mahmud Bedreddin” Ölümünden sonra kendisinin inşa ettirdiği Hatuniye Medresesi yanındaki mezara defnedilmiş olup daha sonra mezarı Seyyid Burhaneddin Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmiştir.
Çalışma Saatlerimiz


Hafta İçi: 08.30-13.15 14.15-18.00
Hafta Sonu: 09.00-13.15 14.15-18.00

NOT: Pazar Günleri ve Resmi Tatil Günlerinde Kütüphanemiz Hizmet Vermemektedir

İstatistik


Online Dün Bugün Toplam
1 41 1 148235